Prof. dr Wolfgang Schmale: Europe and its Transcultural Identity

Predavanje – Prof. dr Wolfgang Schmale (Katedra za Istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beču): Europe and its Transcultural Identity. Obezbeđen je prevod na srpski jezik. Sreda, 29. januara 2014. u 12h u sali br. 30 na Filozofskom fakultetu. Organizacija VANU i Univerziteta u Novom Sadu.

Prof. dr Wolfgang Schmale: A History of European Identity

Predavanje – Prof. dr Wolfgang Schmale (Katedra za Istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beču): A History of European Identity. Obezbeđen je prevod na srpski jezik. Utorak, 28. januara 2014. Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić (Bulevar oslobođenja 76).

Obaveštenje o prijemu novih članova VANU

Skupština VANU je na sednici održanoj 26. avgusta 2013. izabrala nove redovne, dopisne, inostrane i počasne članove. Za redovne članove izabrani su dosadašnji dopisni članovi: prof. dr Srbislav Denčić, prof. dr Lajoš Genc, mr Sava Halugin, prof. dr Vukadin Leovac i prof. dr Miloš Tešić. Za dopisne članove izabrani su: prof. dr Ištvan Bikit, prof. dr Livija...

Konkurs za objavljivanje doktorskih disertacija

Vojvođanska akademija nauka i umetnosti  - Novi Sad sredstvima FONDA AKADEMIKA BOGUMILA HRABAKA ZA PUBLIKOVANJE DOKTORSKIH DISERTACIJA   objavljuje konkurs za publikovanje odbranjenih doktorskih disertacija iz oblasti istorije (raznih grana), jezika i istorije književnosti, na fakultetima Univerziteta u Novom Sadu, Beogradu, Banja Luci i Kosovskoj...

Skupština VANU obaveštava javnost o izborima za redovne, dopisne, inostrane i počasne članove VANU

Na osnovu čl. 39 Statuta VANU, 27. aprila 2013. objavljen je Poziv za predlaganje kandidata za izbor redovnih, dopisnih, inostranih i počasnih članova VANU...
Strana 6 od 14« Prva...45678...Poslednja »