Akademik Vukadin Leovac: Sinteze i strukture kompleksa metala sa helatnim N-, O-, S- i P- vezivnim ligandima. Neočekivani (slučajni) rezultati – radost.

Akademik Vukadin Leovac, redovni član VANU, održaće pristupnu besedu „Sinteze i strukture kompleksa metala sa helatnim N-, O-, S- i P- vezivnim ligandima. Neočekivani (slučajni) rezultati – radost“, u ponedeljak, 29. decembra 2014. sa početkom u 16 časova u Sali br. 1 Departmana za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu (2. sprat).