Odluka o osnivanju

01 Broj: 022 – 36
Novi Sad, 23. oktobra 2003. godine
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,
Nenad Čanak, s.r.