Završen Javni poziv Fondacije Bogumila Hrabaka za štampanje doktorskih disertacija

Izveštaj Upravnog odbora Fondacije Bogumila Hrabaka
povodom završetka Javnog poziva za 2014. godinu

Sednici su prisustvovali sledeći članovi Upravnog odbora: akad. J. Tamaš, akad. B. Gudurić, akad. J. Szalma, akad. M. Tešić, prof. dr A. Kasaš i upravitelj Fondacije akad. L. Goencz.

Upravni odbor Fondacije Bogumila Habaka je na sednici koja je održana 6. oktobra 2014. godine u prostorijama VANU, Vojvode Putnika 1 u Novom Sadu razmatrao prijave na Javni poziv koji je objavljen u sredstvima javnog informisanja u julu 2014. Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je istekao 1. oktobra 2014. godine.

Upravni odbor Fondacije je konstatovao da postoji jedna prijava. Prijavu je podneo:

  1. Bogdan Janjušević, zaposlen u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture u Novom Sadu
    Naziv disertacije: Nastanak i razvoj stambenih palata i vila u Vojvodini oblikovanih u stilu secesije krajem XIX i početkom XX veka.
    Disertacija je odbranjena na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u decembru 2013.godine.

Upravni odbor Fondacije konstatuje da je Bogdan Janjušević predao, u skladu sa tekstom Javnog poziva, svu potrebnu dokumentaciju i tekst disertacije u štampanoj formi i na CD-u.

Imajući u vidu navedeno, Upravni odbor Fondacije jednoglasno i sa zadovoljstvom zaključuje da navedena disertacija ispunjava kriterijume da bude štampana sredstvima Fondacije akademika Bogumila Hrabaka za publikovanje doktorskih disertacija za 2014. godinu.