Trenutno se nalazite na: Počasni članovi

prof. Robert Hammerstiel

Počasni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2006. Rođen 18. februara 1933. u Vršcu, kao sin pekara i slikara ikona Antona Hammersitela i njegove supruge Therese čija porodica živi u Vršcu i Beču. Od 1944. do 1947, kao nemačko dete zatvaran u nekoliko logora za Nemce u Banatu. 1947....

prof. dr Radko Mesiar

Prof. dr Radko Mesiar je rođen 26. avgusta 1951. godine  u Bratislavi. Redovni je profesor univerziteta u Bratislavi. Vodeći je istraživač Slovačke akademija nauka i Češke akademija nauka. Autor je više od sto naučnih radova u časopisima sa SCI liste i više od stopedeset naučnih radova...

prof. dr Wilhelm Brauneder

Redovni profesor Pravnog fakulteteta u Beču, bivši dekan Pravnog fakulteteta u Beču, višegodišnji direktor Ludwig Bolzmann Instituta za nemačku i evropsku pravnu istoriju Pravnog fakulteteta u Beču, šef Katedre za pravnu istoriju Pravnog fakulteta Univerziteta u Beču, vodilac radne grupe za...

Tamás Prugberger