Trenutno se nalazite na: Počasni članovi

prof. dr Radko Mesiar

Prof. dr Radko Mesiar je rođen 26. avgusta 1951. godine  u Bratislavi. Redovni je profesor univerziteta u Bratislavi. Vodeći je istraživač Slovačke akademija nauka i Češke akademija nauka. Autor je više od sto naučnih radova u časopisima sa SCI liste i više od stopedeset naučnih radova...

prof. dr Wilhelm Brauneder

Redovni profesor Pravnog fakulteteta u Beču, bivši dekan Pravnog fakulteteta u Beču, višegodišnji direktor Ludwig Bolzmann Instituta za nemačku i evropsku pravnu istoriju Pravnog fakulteteta u Beču, šef Katedre za pravnu istoriju Pravnog fakulteta Univerziteta u Beču, vodilac radne grupe za...

Tamás Prugberger