Trenutno se nalazite na: Redovni članovi

Prof. Dr Julijan Tamaš – redovni član

Inostrani/redovni član Nacionalne akademije nauka i umetnosti Ukrajine u Kijevu od 1997. i redovni član VANU od 2004. Rođen 04.08.1950. u Vrbasu. Diplomirao jugoslovensku književnost 1974. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, magistrirao slovenske književnosti sa komparativistikom kod A. Flakera...

akademik Srbislav Denčić

Redovni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2013 (dopisni član od 2004), dopisni član Akademije inženjerskih nauka Srbije od 2004. Rođen 29.07.1953. u Inđiji. Diplomirao 1979, magistrirao 1984. i doktorirao 1989. na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Naučni savetnik u...

akademik Miloš Tešić – generalni sekretar

Dopisni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2004, redovni član od 2013. Generalni sekretar VANU 2004–2008. i 2012-. Rođen 22.12.1941. u Novom Sadu. Diplomirao 1965. na Mašinskom fakultetu, a magistrirao 1974. na Odseku za upravljanje poslovnim sistemima na Fakultetu tehničkih nauka...

akademik Lajos Göncz

Dopisni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2004, redovni član od 2013. Rođen 04. 11. 1944. u Senti. Diplomirao psihologiju 1968. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, magistrirao 1976. i doktorirao 1980. na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Novom...

akademik Branimir Gudurić – član Predsedništva

Dopisni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2004. i Medicinske Akademije SLD, Beograd, od 2002. godine. Redovni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2010. Rođen 05.02.1940. u Nišu. Diplomirao 1963. i magistrirao 1973. na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a doktorirao 1976. na...

akademik Sava Halugin

Dopisni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2006. Rođen 17. aprila 1946. u Novom Kneževcu. 1968. upisuje fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, vajarski smer, a 1972. diplomira. 1978. završava poslediplomske studije i dobija zvanje magistra likovne umetnosti – vajarstva. Ima više od...
Strana 1 od 212