Međunarodna saradnja

 • Mađarska akademija nauka (Magyar Tudományos Akadémia);
 • Austrijska akademija nauka (Österreichische Akademie der Wissenschaften);
 • Slovačka akademija nauka (Slovenská Akadémia Vied);
 • Dukljanska akademija nauka i umjetnosti;
 • Nacionalna akademija nauka Ukrajine (Національна академія наук України);
 • Mađarska akademija nauka (Magyar Tudományos Akadémia); Naučni institut za pedologiju i agrohemiju, Budimpešta. Rukovodilac saradnje je akademik Rudolf Kastori.
 • Mađarska akademija nauka (Magyar Tudományos Akadémia); Javno telo, Mađarska sekcija evropskog udruženja društava za podsticanje korišćenja biomase, Budimpešta, u tehničkim i prirodnim naukama. Rukovodilac saradnje je akademik Miloš Tešić;
 • Katedra za međunarodno i javno pravo Instituta za državne i pravne nauke Pravnog fakulteta Univerziteta u Miškolcu (Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Államtudományi Intézetének Nemzetközi Jogi Tanszéke) i Pravno odeljenje regionalnog odeljenja Mađarske akademije nauka (Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Akadémiai Bizottsága Jogi Szakbizottsága), Miškolc, u pravnim naukama. Rukovodilac saradnje je akademik József Szalma;
 • Regionalno odeljenje Mađarske akademije nauka u Segedinu (Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottsága). Rukovodilac saradnje je akademik József Szalma;
 • U okviru saradnje Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) i Instituta za pedologiju i agrohemiju Mađarske akademije nauka (Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete), akademik Rudolf Kastori je rukovodilac saradnje u ime SANU;
 • Nastavljena je saradnja sa Institut für Landtechnik und Tierhaltung in Freising (Institut za poljoprivrednu tehniku i stočarstvo u Frajzingu) i Departmanom za biotehnologiju Instituta za biofiziku iz Segedina, a rukovodilac te saradnje je akademik Miloš Tešić.