Trenutno se nalazite na: Predsedništvo

akademik Julijan Tamaš – predsednik

Inostrani/redovni član Nacionalne akademije nauka i umetnosti Ukrajine u Kijevu od 1997. i redovni član VANU od 2004. Rođen 04.08.1950. u Vrbasu. Diplomirao jugoslovensku književnost 1974. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, magistrirao slovenske književnosti sa komparativistikom kod A. Flakera...

akademik Miloš Tešić – generalni sekretar

Dopisni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2004, redovni član od 2013. Generalni sekretar VANU 2004–2008. i 2012-. Rođen 22.12.1941. u Novom Sadu. Diplomirao 1965. na Mašinskom fakultetu, a magistrirao 1974. na Odseku za upravljanje poslovnim sistemima na Fakultetu tehničkih nauka...

akademik Branimir Gudurić – član Predsedništva

Dopisni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2004. i Medicinske Akademije SLD, Beograd, od 2002. godine. Redovni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2010. Rođen 05.02.1940. u Nišu. Diplomirao 1963. i magistrirao 1973. na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a doktorirao 1976. na...

akademik Rudolf Kastori – član Predsedništva

Inostrani član Mađarske akademije nauka od 1998. redovni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2004, redovni član Jugoslovenske inženjerske akademije od 2006. (sada Inženjerska akademija Srbije). Rođen 08.10.1935. u Karlovcu (Hrvatska). Diplomirao 1958, a doktorirao 1963. na...

akademik József Szalma-član Predsedništva

Dopisni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2004. Spoljni član javnog tela Mađarske akademije nauka od 2000. Redovni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2010. Rođen 09.01.1948. u Zrenjaninu. Diplomirao na građanskopravnom smeru. Pravnog fakulteta u Novom Sadu 1970....