Javni pozivi

Novi Sad, 29.3.2019.

Odlukama sednica Odeljenja prirodnih i tehničkih nauka VANU i Odeljenja društvenih nauka i umetnosti VANU, te Skupštine VANU održanim 27.3.2019. g. objavljuju se sledeći zaključci u vezi javnog poziva za izbor redovnih članova VANU iz reda dopisnih članova VANU.

Na javni poziv objavljen na sajtu VANU prijavilo se 4 kandidata. To su prof. dr Livija Cvetičanin, prof. dr Radomir Folić, prof. dr Slobodanka Latinović i Tomislav Ketig, svi dopisni članovi VANU. Sve četiri prijave su stigle blagovremeno, sa svim predviđenim i potrebnim prilozima.

Odeljenje prirodnih i tehničkih nauka VANU razmatralo je 27.3.2019. Referate i Izveštaje komisija za kandidate prof. dr Liviju Cvetićanin, prof. dr Radomira Folića, prof. dr Slobodanku Latinović, te konstatovalo da sva tri kandidata svojim rezultatima rada, ostvarenjima, te i društvenim priznanjima ispunjavaju i znatno nadmašuju kriterijume za izbor redovnih članova VANU. Odeljenje donosi odluku da predloži Skupštini VANU da na sajtu www.vanu.org.rs objavi mišljenje Odeljenja prirodnih i tehničkih nauka da se u skladu sa Statutom obave izbori za njihovo članstvo u rang redovnih članova VANU.

Odeljenje društvenih nauka i umetnosti VANU razmatralo je 27.3.2019. Referat Komisije za kandidata T. Ketiga, te je konstatovano da on svojim rezultatima rada, ostvarenjima i društvenim priznanjima ispunjava i znatno nadmašuje kriterijume za izbor redovnih članova VANU. Odeljenje donosi odluku da predloži Skupštini VANU da na sajtu www.vanu.org.rs objavi mišljenje Odeljenja društvenih nauka i umetnosti VANU da se u skladu sa Statutom obave izbori za njegov izbor u rang redovnih članova VANU.

Skupština VANU je 27.3.2019. prihvatila sugestije svoja dva odeljenja, pa će na sajtu VANU objaviti mišljenja oba Odeljenja, sa napomenom da povodom podnetih predloga kompetentne ustanove i pojedinci mogu na sajtu VANU izvršiti uvid u dokumentaciju (referate) koja se odnosi na podnete predloge i podneti pismeni prigovor u roku od 45 dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu VANU.

Referati komisija o pojedinim kandidatima za izbor u redovne clanove VANU

Pročitajte: Referat za izbor prof. dr Livije Cvetićanin za redovnog člana VANU
Pročitajte: Referat za izbor Tomislava Ketiga za redovnog člana VANU
Pročitajte: Referat za izbor prof. dr Radomira Folića za redovnog člana VANU
Pročitajte: Referat za izbor prof. dr Slobodanke Latinović za redovnog člana VANU