Javni pozivi

Pozivaju se dopisni članovi VANU da do 28. februara 2019. na obe adrese: tesic@uns.ac.rs i bguduric1@gmail.com dostave svoje prijave za kandidata za redovnog člana VANU.

Uslovi: videti Statut VANU na sajtu vanu.org.rs, članove 35 do 47 Statuta VANU i Odluke – Pravilnika o pisanju referata za izbor redovnih članova VANU koja će biti dostavljena na zahtev kandidata. Spisak aktivnosti i objavljenih radova od početka delatnosti do sada priložiti. Posebno dati spisak radova i aktivnosti od izbora za dopisnog člana VANU. Sve dokumente dati u elektronskom obliku. Radove ni u elektronskoj verziji, a ni kao hard copy ne treba slati. Ujedno treba priložiti Izjavu zainteresovanog dopisnog člana da prihvata da bude redovni član VANU i da će se pridržavati Statuta i Odluke o osnivanju VANU, te opštim delovanjem doprinositi očuvanju i unapredjenju duhovnih i materijalnih vrednosti AP Vojvodine.