Trenutno se nalazite na: Projekti

Međunarodni projekti

Zagađivanje zemljišta toksičnim elementima Ovaj projekat se realizuje u okviru naučne saradnje Srpske akademije nauka i umetnosti, VANU i Mađarske akademije nauka. Rukovodilac projekta je akademik Rudolf...

Projekti Odeljenja prirodnih i tehničkih nauka

Sinteza i karakterizacija kompleksa metala sa biološki aktivnim ligandima Rukovodilac: prof. dr Vukadin Leovac Matematički modeli inteligentnih sistema i njihova primena Rukovodilac: akad. Endre Pap Farmakokinetika nanostruktura (Medicinski fakultet, Novi Sad) Učesnik iz VANU: akad. Branimir...

Projekti Odeljenja društvenih nauka i umetnosti

Uticaj evropskog i precedentnog prava na razvoj građanskog materijalnog i procesnog prava u Srbiji i Vojvodini Rukovodilac: akad. József Szalma

Završeni projekti

Integrated Management of the Selected River Basin Complying with the European Water Framework Directive Nastavak saradnje započete 2005. godine sa Výskumnú ústav vodného hospodárstva, Bratislava (Naučnoistraživački institut za vodoprivredu, Bratislava). Rukovodilac projekta dopisni član VANU...