Trenutno se nalazite na: Dopisni članovi

prof. Mihajla Đan

Dopisni član Vojvođanske akademija nauka i umetnosti od 2023. BIOGRAFIJA Rođena je u Novom Sadu 15. septembra 1977. godine (dev. Davidović) Diplomirala je 2000. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu – na smeru Biologija. Magistrirala je 2003. godine na smeru Molekularna...

prof. dr Đula Mešter

Dopisni član Vojvođanske akademija nauka i umetnosti od 2023. Redovni član Inženjerske akademije Mađarske od 2013. Počasni član Akademije inženjerskih nauka Srbije od 2022. Član World Academy of Science, Engineering and Technology WASET od 2019. Član New York Academy of Sciences od...

prof. dr Ilija Tanackov

Dopisni član Vojvođanske akademija nauka i umetnosti od 2023. BIOGRAFIJA Rođena je u Kikindi 14. januara 1967. godine Diplomirala je 1996. godine na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Železničkom odseku. Magistrirao je 1999. godine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom...

Andraš Urban

Dopisni član Vojvođanske akademija nauka i umetnosti od 2023. BIOGRAFIJA Rođen je u Senti 4. oktobra 1970. godine. 1987. godine organizuje prvu kreativno-umetničku radionicu u Senti 1988. godine je jedan od osnivača umetničke grupe AIOWA. 1987-1990 pohađa kurseve pokreta i improvizacionog...

Prof. Dr Agota Vitkai-Kučera

1. Biografski podaci i pregled delatnosti Prof. dr Agota Vitkai–Kučera rođena 25.07.1973. godine u Novom Sadu. Završila je srednju muzičku školu „Isidor Bajić“ u Novom Sadu odsek Solo pevanje. Diplomirala je na Muzičkom odseku Akademije umetnosti u Novom Sadu, smer Opšte muzičke pedagogije...

Prof. Dr Duško Radosavljević

1. OSNOVNI PODACI: Rođen je 08. juna 1963. godine u Šidu, gde je završio Gimnayiju. Stalno mesto boravka, Miše Dimitrijevića 89/36, Novi Sad. Završio Fakultet političkih nauka, Univerziteta u Beogradu – Grupa za Politikologiju, 1991. godine. Magistrirao na Fakultetu političkih naka, grupa...
Strana 1 od 212