Trenutno se nalazite na: Inostrani članovi

prof. dr Ivan Damjanov

Prof. dr Ivan Damjanov je rođen i rastao u Subotici. Otac Milenko, doktor veterine, već nakon osnovne škole šalje ga u Klasičnu gimnaziju u Zagreb gde završava i Medicinski fakultet, magistraturu i doktorat iz patologije 1971. g sa 30 godina. Postaje asistent na patologiji, zatim docent na Univerzitetu...

prof. dr Roman Kaliszan

Dopisni član Poljske akademije nauka od 1998. Član Skandinavsko-baltičke akademije nauka od 2006. Dopisni član Poljske akademije nauka i umetnosti 2009. Inostrani član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2010. Rođen 1945. godine. Diplomirao 1968. na Farmaceutskom fakultetu Medicinskog...

akademik Boško Kućanski

Akademik dr. stom. dr. med. dr. sci. Boško Kućanski rođen je 1931. godine u Krbavici kod Korenice (Lika) u porodici učitelja. Osnovnu školu pohađao je u više mesta Like, Dalmacije, Bosne i Srbije, a gimnaziju u Šapcu. Završio je Stomatološki fakultet u Beogradu 1958. i Medicinski fakultet u...

Arnold Suppan

Arnold Suppan je rođen u St. Veit/Glan, Kernten u Austriji 18. avgusta 1945. Diplomirao je na Istoriji i germanistici na Univerzitetu u Beču 1966. godine, Posle toga završio je specijalizaciju iz oblasti Istorije istočno evropskih zemalja. Doktorirao je 1970. godine na Univerzitetu u Beču. Od 1971 –...