12th International Symposium on Computional Intelligence and Informatics

Akademik Endre Pap je učestvovao kao član programskog odbora,
predsedavajući sekcije i sa predavanjem na 12th International Symposium on Computional Intelligence and Informatics, CINTI 2011, Budimpešta, 21-22. novembra 2011. godine. Više detalja na http://conf.uni-obuda.hu/cinti2011/.

Akademik Endre Pap