Integralno, optimalno i održivo upravljanje otpadom – urbani metabolizam

Akademik Milorad Miloradov, redovni član VANU: „Integralno, optimalno i održivo upravljanje otpadom – urbani metabolizam“
Pristupno predavanje.
sreda, 7. decembar 2011. u 18 časova
Svečana sala Fakulteta tehničkih nauka, Trga Dositeja Obradovića 6, Novi Sad