Opšti Austrijski građanski zakonik – dvestota godišnjica jedne evropske građanske kodifikacije

Prof. dr Wilhelm Brauneder, počasni član VANU: Österreichs ABGB: 200 Jahre europäische Privatrechtskodifikation (Opšti Austrijski građanski zakonik – dvestota godišnjica jedne evropske građanske kodifikacije)
utorak, 22. novembar 2011. u 18 časova
Svečana sala Fakulteta tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad

Obezbeđen je simultani prevod na srpski jezik.