A Magic World of Persistent Organic Pollutants

Predavanje
Prof. dr Ivan Holoubek (Masarik univerzitet, Brno): „A Magic World of Persistent Organic Pollutants
sreda, 16. novembar 2011. u 18 časova
Svečana sala Fakulteta tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad