Kad su živi zavideli mrtvima – traktat o „Smutnom vremenu“

Mladen Markov, dopisni član VANU: Kad su živi zavideli mrtvima – traktat o „Smutnom vremenu“,
pristupno predavanje,
četvrtak, 9. jun 2011. 19 časova,
Svečana sala Fakulteta tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad