Endre Pap u poseti Pekingu

Akademik Endre Pap je po pozivu boravio u Pekingu od 23. aprila do 4. maja 2011. godine, gde je na Univerzitetu za komunikacije održao predavanje „Generalized Real Analysis and its Applications„, a na Tehnološkom univerzitetu je održao predavanje „Triangular Norms and Generalization of the Utility Theory„.

Pritom je uspostavljena dugoročna saradnja u zajedničkim naučnim istraživanjima.

 

Poseta Pekingu od 23. aprila do 4. maja 2011. godine

Poseta Pekingu od 23. aprila do 4. maja 2011. godine

Poseta Pekingu od 23. aprila do 4. maja 2011. godine

Poseta Pekingu od 23. aprila do 4. maja 2011. godine

Poseta Pekingu od 23. aprila do 4. maja 2011. godine

Poseta Pekingu od 23. aprila do 4. maja 2011. godine

Poseta Pekingu od 23. aprila do 4. maja 2011. godine