Otvoreno pismo Vojvođanske akademije nauka i umetnosti vojvođanskoj, srpskoj i međunarodnoj javnosti

Vojvođanska akademija nauka i umetnosti (VANU) ovim pismom obaveštava vojvođansku, srpsku i međunarodnu javnost o kontroverzama i neprihvatlijivim trendovima nastalim nakon Odluke Ustavnog suda Republike Srbije o nesaglasnosti Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine sa Ustavom.

Članovi VANU pre svega upozoravaju na destruktivne posledice koje se već naziru kao rezultat političkih pritisaka s ciljem recentralizacije države. Na drugoj strani, nažalost, kad je reč o pokrajinskoj političkoj sceni, primećujemo da nakon Odluke Ustavnog suda, kojom je osporeno finansiranje aktivnosti VANU, nisu još ponuđeni dovoljno jasni i artikulisani programi unapređenja vojvođanskih kultura i nauke u kojima bi, po definiciji, Vojvođanska akademija nauka i umetnosti trebalo da participira i za to ima stratešku i konkretnu podršku od strane organa AP Vojvodine.

Naročitu opasnost VANU vidi u političkim interpretacijama odluke Ustavnog suda koje osporavaju ustavno garantovano pravo građana na ograničavanje državne vlasti posredstvom autonomnih pokrajina i lokalnih samouprava (Član 12. Ustava), kao i u sledstvenoj eskalaciji krajnje konzervativnih, etnocentrističkih političkih kampanja za ukidanjem Autonomne pokrajine Vojvodine.

Upozoravamo da su posredi zahtevi za ukidanjem prava legitimnim i autoritativnim institucijama AP Vojvodine da ustanovljavanjem i delovanjem Vojvođanske akademije nauka i umetnosti, u skladu sa ustavno zajemčenim slobodama mišljenja i izražavanja (Član 46. Ustava) i naučnog i umetničkog stvaralaštva (Član 73. Ustava), uvećavaju spoznajne i kulturološke kapacitete društva. Reč je o neshvatljivom osporavanju mogućnosti da VANU obogati procese ostvarivanja i niza drugih ustavnih prava i sloboda građana Srbije koji žive na teritoriji multikulturne AP Vojvodine. Nemerljivo su, u tom pogledu, značajna prava na podsticanje razumevanja, uvažavanja i poštovanja razlika (Član 48. Ustava), kao i pravo na podsticanje duha tolerancije i međukulturnog dijaloga (Član 81. Ustava).

Budući da se navedeni pritisci na AP Vojvodinu i Vojvođansku akademiju nauka i umetnosti temelje na nizu neistina, predrasuda i manipulacija strahovima, podsećamo javnost na nekoliko elementarnih činjenica:

 • Odlukom legalne i legitimne Skupštine AP Vojvodine iz 2003. i konsitutivnim aktima iz jula 2004. počela je sa radom VANU;
 • U Odluci o osnivačkom aktu napisano je da se Izvršno veće APV (današnja Vlada Vojvodine), „stara o finansiranju VANU“, a za matični sekretarijat određen je Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj;
 • Odlukom Ustavnog suda Srbije (10. 07. 2012.) osporen je u celosti Član 64. Zakona o utvrđivanju nadležnosti APV (16. Nauka i tehnološki razvoj), pa je tako osporena mogućnost da se VANU finansira iz budžeta APV sa stavke nauke;
 • Odlukom Ustavnog suda, nije osporeno postojanje VANU;
 • Još važeći Statut APV u odredbi Člana 17. kaže da je VANU „od posebnog značaja u AP Vojvodini“ i da „organi AP Vojvodine obezbeđuju uslove za rad Vojvođanske akademije nauka i umetnosti“;
 • VANU je osnovana kao regionalna akademija kakve postoje i dalje se osnivaju na raznim stranama Evrope i sveta;
 • U saglasnosti sa evropskim principima i praksom regionalne autonomije, odrednicu „vojvođanska“ ne shvatamo, niti je moguće prikazivati kao „nacionalnu“, „državotvornu“ i slično;
 • U slučaju VANU, atribut „vojvođanska“ pre svega upućuje na mogućnost slobodne i dobrovoljne interkulkturne komunikacije i integracije različitosti kojom se ne poništavaju posebnosti evropski jedinstvene i dragocene multikulturalne zajednice zajednica kakva je Vojvodina;
 • Kad kažemo da je Akademija vojvođanska, znamo da nas podupire tradicija u njenom najboljem, civilizovanom i najhumanijem izdanju, sa bogatstvom identiteta koji se međusobno priznaju, takmiče i prožimaju, bez ekstremističkih isključivosti i nasilja. Posredi je pluralni, otvoreni kulturni identitet regije i njenih žitelja koji su vekovima umeli da odbrane mogućnost da skladno žive u međusobnom podupiranju i razumevanju, a ne u konfliktima i čiju osnovu čine kultura rada u zajedničkom podneblju, kultura međunacionalnih odnosa i istorijska sudbina;
 • Pri osnivanju VANU poštovani su svi komparativni standardi izbora članova u nacionalnim i regionalnim akademijama, što znači da su kandidate predlagale naučne i umetničke institucije ili tri akademika, uz poštovanje citiranosti, broja i prirode naučnih i umetničkih dela;
 • Po indeksima citiranosti i profesionalne kompetencije, respektabilan deo sastava VANU stoji u ravni sa vrhovima nacionalnih i regionalnih akademija u Evropi;
 • Uz sve materijalne i institucionalne hendikepe, VANU je za kratko vreme uspela da se afirmiše na evropskoj sceni i uspostavi saradnju sa akademijama i naučnim institutima u Mađarskoj, Austriji, Slovačkoj, Nemačkoj, Poljskoj, Rumuniji, Crnoj Gori, Ukrajini.
 • VANU se u naučnom i umetničkom smislu bavi specifičnim problemima koji su na kreativnoj mapi Srbije zanemareni, a relevantni su za Pokrajinu i zato predstavlja značajan činilac dodavanja humanih vrednosti na ukupnoj društvenoj sceni Srbije;
 • Elementarno je ljudsko pravo na udruživanje u područjima obrazovanja, nauke, kulture i umetnosti, te otud nastojanja da se ukine VANU predstavljaju ne samo političko nasilje, već i anticivilizacijski čin.

Pozivamo političku, naučnu, kulturnu i umetničku javnost Vojvodine, Srbije i šireg okruženja – dakle sve institucije i pojedince koje imaju uvid u prirodu stvari, koji drže do slobode, vladavine prava i institucionalnog i ličnog integriteta – da stanu u odbranu smisla i potrebe postojanja VANU i unapređivanja pretpostavki njenog razvoja u kontekstu ukupnog razvoja Pokrajine i Republike.

Zakoni nas, ipak, ne zabranjuju. To mogu da učine manjak političke volje i nedostatak razboritosti i građanske vrline. Nadamo se da to neće biti slučaj ni u AP Vojvodini, niti u Republici Srbiji.

Novi Sad, 21.11.2012.

PREDSEDNIŠTVO VANU