Prof. dr Janko Ramač: Rusini u Južnoj Ugarskoj 1745-1918

Prof. dr Janko Ramač održaće predavanje „Rusini u Južnoj Ugarskoj 1745-1918″ u utorak, 27. novembra sa početkom u 19 časova u Svečanoj sali Fakulteta tehnički nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad.

Doktorsku disertaciju prof. dr Janka Ramača pod istim naslovom objavila je VANU u okviru edicije Fonda za publikovanje doktorskih disertacija akademika Bogumila Hrabaka.