Rezultati Konkursa Fondacije akademika Bogumila Hrabaka za publikovanje doktorskih disertacija za 2018. godinu

U 2018. godini Fondacija akademika Bogumila Hrabaka i Vojvođanska akademija nauka i umetnosti štampala je dve odbranjene doktorske disertacije:

1. Danijela D. Radović, Međujezički uticaji u procesu usvajanja trećeg jezika, Ser. Doktorske disertacije, Knjiga 17, Novi Sad, 2018.
(Disertacija odbranjena na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu)

2. Uglješa Belić, Rodna dimenzija enciklopedijskog teksta – Ideologizacija i inerkulturalnost, Ser. Doktorske disertacije, Knjiga 18, Novi Sad, 2018.
(Disertacija odbranjena na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu)