Javni pozivi

Novi Sad, 19.2.2021.

Odlukama sednica Odeljenja prirodnih i tehničkih nauka VANU i Odeljenja društvenih nauka i umetnosti VANU, te Skupštine VANU održanim 19.2.2021. godine objavljuju se sledeći zaključci u vezi javnog poziva za izbor dopisnih članova VANU.

Na javni poziv objavljen na sajtu VANU prijavilo se 6 kandidata. To su: prof. dr Mirjana Radović-Marković, prof. dr Agota Vitkai-Kučera, prof. dr Đula Mešter, prof. dr Ilija Ćosić, prof. dr Miroslav Ilić i prof. dr Dušan Radosavljević. Svih šest prijava su stigle blagovremeno, sa svim predviđenim i potrebnim prilozima.

Odeljenje prirodnih i tehničkih nauka VANU razmatralo je 19.2.2021. Referate za kandidate prof. dr Đulu Meštera, prof. dr Iliju Ćosića i prof. dr Miroslava Ilića te konstatovalo da sva tri kandidata ispunjavaju kriterijume za izbor za dopisne članove VANU. Odeljenje donosi odluku da predloži Skupštini VANU da na sajtu www.vanu.org.rs objavi mišljenje Odeljenja prirodnih i tehničkih nauka a u skladu sa Statutom VANU.

Odeljenje društvenih nauka i umetnosti VANU razmatralo je 19.2.2021. Referate za kandidate prof. dr Mirjanu Radović-Marković, prof. dr Agotu Vitkai-Kučera i prof. dr Dušana Radosavljevića te je konstatovalo da sva tri kandidata ispunjavaju kriterijume za izbor dopisnih članova VANU. Odeljenje donosi odluku da predloži Skupštini VANU da na sajtu www.vanu.org.rs objavi mišljenje Odeljenja društvenih nauka i umetnosti a u skladu sa Statutom VANU.

Skupština VANU je prihvatila sugestije svoja dva odeljenja, pa će na sajtu VANU objaviti mišljenja oba Odeljenja, sa napomenom da povodom podnetih predloga kompetentne ustanove i pojedinci mogu na sajtu VANU izvršiti uvid u referate koja se odnosi na podnete predloge i podneti pismeni prigovor u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu VANU.

Referati komisija o pojedinim kandidatima za izbor u redovne članove VANU

Pročitajte: Referat za izbor prof. dr Mirjane Radović-Marković za dopisnog člana VANU
Pročitajte: Referat za izbor prof. dr Agote Vitkai-Kučera za dopisnog člana VANU
Pročitajte: Referat za izbor prof. dr Mešter Đule za dopisnog člana VANU
Pročitajte: Referat za izbor prof. dr Ilije Ćosića za dopisnog člana VANU
Pročitajte: Referat za izbor prof. dr Miroslava Ilića za dopisnog člana VANU
Pročitajte: Referat za izbor prof. dr Duška Radosavljevića za dopisnog člana VANU