Trenutno se nalazite na: Međunarodna saradnja

Međunarodna saradnja

Mađarska akademija nauka (Magyar Tudományos Akadémia); Austrijska akademija nauka (Österreichische Akademie der Wissenschaften); Slovačka akademija nauka (Slovenská Akadémia Vied); Dukljanska akademija nauka i umjetnosti; Nacionalna akademija nauka Ukrajine (Національна академія...