Trenutno se nalazite na: Predsedništvo

akademik Radomir Folić – Generalni sekretar

Dopisni član VANU, dr RADOMIR FOLIĆ, profesor emeritus, Dr h. c. Redovni član Jugoslovenske inženjerske akademije od 2000. g. i njen predsednik (2007-2010), sada Inženjerska akademija Srbije. Dopisni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2013. Politehnika „Lj. Karavelov“-Sofija mu je...

akademik Julijan Tamaš – član Predsedništva

Inostrani/redovni član Nacionalne akademije nauka i umetnosti Ukrajine u Kijevu od 1997. i redovni član VANU od 2004. Rođen 04.08.1950. u Vrbasu. Diplomirao jugoslovensku književnost 1974. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, magistrirao slovenske književnosti sa komparativistikom kod A. Flakera...

akademik Vukadin M. Leovac – član Predsedništva

Dopisni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2006. Rođen 14.03.1943. u Glisnici kod Pljevalja. Diplomirao 1966. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, magistrirao 1975. i doktorirao 1978. na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Nakon 44 godine radnog staža otišao u penziju...

akademik Livija Cvetićanin – Predsednik

Dopisni član Vojvođanske akademija nauka i umetnosti od 2013. Redovni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2019. Redovni član Inženjerske akademije Srbije Redovni član Srpske akademije nelinearnih nauka Redovni član Naučnog društva Srbije Redovni član Inženjerske akademije...

akademik Slobodanka Latinović – član Predsedništva

Dopisni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2004, šef Katedre za oftalmologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Rođena 29.11.1944. u Novom Sadu. Diplomirala 1968. na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, završila specijalizaciju iz oftalmologije 1974. na Klinici za očne bolesti u Novom...