Program rada

Vojvođanska akademija nauka i umetnosti kao regionalna, sa ambicijama da se ostvari kao srednjeevropska, orijentiše se prema sistemu vrednosti prostora i okruženja u kome deluje polazeći od sledećih osnovnih principa:

  • Globalizacija je nezaobilazna u poštovanju standarda naučnog i tehnološkog razvoja, ali u cilju očuvanja izvornih vrednosti podneblja, naroda i njihovih kultura i tradicija onoliko koliko su saglasni sa humanizmom u smislu skepticizma u mišljenju, a tolerancije u ponašanju
  • U pojedinosti ogleda se celina, kao što je pojedinost deo celine naučne i umetničke vizije, pa je ta transcendencija stalni istraživački i vrednosni orijentir
  • Vojvodina ima specifičnosti koje traže da se naučno opišu i objasne i umetnički izraze, ali je ona istovremeno prostor koji korespondira sa drugim heterogenim evropskim i svetskim regijama pa rezultati VANU pružaju mostove za povezivanje Vojvodine i Srbije sa svetom, nasušno potrebnim nakon zbivanja u poslednjoj deceniji na ovom i širem području.
  • Nauka i umetnost ne smeju da budu sluškinje politike, već treba da izučavaju prirodne, društvene, privredne, stručne, kulturne i naučne probleme u sredini u kojoj deluju i da pomognu politici i političarima da bolje uočavaju i rešavaju probleme društvene zajednice. VANU će u prvom četvorogodišnjem periodu koordinirati i sa proširenim naučnim timovima realizovati strateški projekat od značaja za Vojvodinu pod zajedničkim naslovom “Prirodni i duhovni resursi Vojvodine”. Taj strateški projekat grana se u nekoliko projekata koje koordiniraju Odeljenje društvenih nauka i umetnosti i Odeljenje prirodnih i tehničkih nauka.