Tibor Pal: Mađarsko političko i javno mnjenje i srpsko pitanje na Balkanu 1903-1914.

Sredstvima Fonda akademika Bogumila Hrabaka za publikovanje doktorskih disertacija, VANU je posthumno objavila disertaciju dr. Tibora Pala pod naslovom „Mađarsko političko i javno mnjenje i srpsko pitanje na Balkanu 1903-1914.“