Prof. Dr. Jovan Komšić – Corresponding Member

Prof. Dr. Jovan Komšić – Corresponding Member

2016 – 2017

Prof. Komšić gave lectures in Sociology, Political Systems in EU and History of EU at the Facultz of Economics in Subotica, Serbia, and Department of international and european economics and buisness in Novi Sad. He gavve lectures in Political szstems in European Union and European regional politics at the interdisciplinar master european studies (CAESAR), Univeritz in Novi Sad. His scientific investigation activitz was directed towaard the project supported bz the Faculty of Economics in Subotica. As the result he published 3 chapters in monographs.

Chapters in Monographs:

  • Komšić, J., Demokratska tranzicija i identiteti, u: Sonja Biserko (ur.), Potka srpskog identiteta – antizapadnjaštvo, rusofilstvo, tradicionalizam… (Ogledi 17). Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 2016, 11-53.
  • Komšić, J., Da li varvari dolaze sa juga ili se promaljaju u nama samima? – identiteti Evrope u senci izbegličke krize i mogući socijaldemokratski odgovori, u: Slaviša Orlović (ur.), Socijalna demokratija u Evropi i koncept „dobrog društva“. Beograd: Fondacija Fridrih Ebert, Centar za demokratiju, Fakultet političkih nauka, 2016, 125-136.
  • Komšić, J., Jesmo li svedoci poraza „nacionalnog preporoda“ i homogene nacionalne države? – izazovi teorijske analize interaktivnog dejstva tranzicionog identitetskog inženjeringa i (polu)demokratije u Srbiji, u: Goran Bašić, Mirjana Rašević (ur.), „Ukalupljivanje“ ili prekoračenje granica – društvene nauke u savremenom dobu. Beograd: Institut društvenih nauka, 2017, 215-238.

Projects and topics of projects:

Projekat „Strategija održivog razvoja 2013-2017“ Ekonomskog fakulteta u Subotici. Teme:

  • Komšić, J., Regionalističke strategije i održivi razvoj – Srbija u svetlu evropskih iskustava (2016)
  • Komšić, J., Principi i pretpostavke razvojne harmonizacije kulturoloških različitosti na putu Srbije ka EU (2016)
  • Komšić, J., Održivi razvoj, evropeizacija Srbije i pretpostavke regionalne demokratije, 2017.
  • Komšić, J., Sociološki aspekti interakcije razvoja i kulture, 2017.