akademik Boško Kućanski

akademik Boško Kućanski

Redovni profesor Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu i redovni član ANUBiH.