2006

  • Godišnjak 2005. Vojvođanske akademije nauka i umetnosti. Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, Novi Sad, 2006. p. 218
  • Pristupna beseda akademika Julijana Tamaša O prirodi književnosti i prirodi proučavanja književnosti. Novi Sad, knjiga 3, 2006. p. 160
  • Pristupna beseda akademika Rudolfa Kastorija Azot i životna sredina. Novi Sad, knjiga 2, 2006. p. 177
  • Pristupna beseda akademika Béle Ribára Kristalne strukture itrijumovih nitrata. Novi Sad, knjiga 1, 2006. p. 76
  • Zbornik apstrakata sa skupa Energija kao izvor nastajanja. Novi Sad, 2006. p. 32