International Cooperation

International Cooperation

 • Zagađivanje zemljišta toksičnim elementima

  Ovaj projekat se realizuje u okviru naučne saradnje Srpske akademije nauka i
  umetnosti
  , VANU i Mađarske akademije nauka.
  Rukovodilac projekta je akademik Rudolf Kastori.

 • Integrated Management of the Selected River Basin Complying with the European Water Framework Directive

  Nastavak saradnje započete 2005. godine sa Výskumnú ústav vodného hospodárstva,
  Bratislava (Naučnoistraživački institut za vodoprivredu, Bratislava).
  Rukovodilac projekta dopisni član VANU prof. dr Milorad Miloradov.