Projekti odeljenja prirodnih i tehničkih nauka

Projekti odeljenja prirodnih i tehničkih nauka

 • Matematički modeli za donošenje odluka pod neodređenim uslovima i njihova primena.

  Rukovodilac projekta je akademik Endre Pap.

 • Razvoj kompleksa tehničkih i pravnih propisa za korišćenje biomase kao energenta, a posebno biogasa

  Rukovodilac projekta je prof. dr Miloš Tešić, dopisni član.

 • Rana detekcija karcinoma debelog creva u različitim etničkim grupama Vojvodine

  Rukovodilac projekta je akademik Branimir Gudurić, dopisni član.

 • Razvoj hemijskih metoda analize neonikotinoida i derivata piridin–karboksilne kiseline

  Rukovodilac projekta je akademik Ferenc Gaál, dopisni član.

 • Slepilo i slabovidost i značaj hirurgije katarakte za smanjenje izlečivog slepila u Vojvodini

  Rukovodilac projekta je prof. dr. Slobodanka Latinović, dopisna članica.