akademik Miloš Tešić – redovni član

akademik Miloš Tešić – redovni član

2018.

Prof. Dr Milos Tesic was the General Secretary of the VANU. He attended the Annual Meeting of the Austrian Academy of Sciences in Viena on 18. and 19. May 2018.
He was the member of the Scientific Committee of the Bogumil Hrabak Foundation for publishing of PhD dissertations. This year two dissertations from the University of Novi Sad are published:

 • Uglješa Belić “Rodna dimnenzija enciklopedijskog teksta: iterdisciplinarni pristup” 320 p.
 • Danijela Radović: “Međujezički uticaji u procesu usvajanja trećeg jezika”, 250 p.

Prof. Tesic was the reviewer of journals “Savremena poljoprivredna tehnika” (Novi Sad) and “Agricultural Engineering International: CIGR Journal”. He was the member of the Editorial Board of the journals: “Savremena poljoprivredna tehnika” and “Journal on Processing and Energy in Agriculture”.

He works consulting for the Peter Thems Corporation, Inh. Perica Predojevic, Reutlingen, Germany, for designing of biogas plants in Serbia.

Prof. Tesic is the member of the Organizing Committee of the Alexander von Humboldt Foundation and of the DAAD associations at the University of Novi Sad. As the member of the committees he organized the lecture are the University of Novi Sad:

Prof. Dr. habil. Marian Jaskula (Jageilonin university in Krakow, Poland): SCIENCE IN THE AGE OF GLOBALIZATION.
He was the member of the commission of the Vojvodina’s Club for celebrating of 100 years of connecting Vojvodina to Serbia and Yugoslavia. He was one of the leader members in organizing of the program for celebration. He prepared the article “Vojvodina i Srbija – 100 godina posle, slučaj druge VANU” for the conference which was held in Novi Sad on 7 June 2018.

Proceeding Paper:

Tešić Miloš, Sto godina posle – nema ni autonomije ni akademije, slučaj druge VANU, Zbornik radova sa savetovanja Vojvodina i Srbija – 100 godina posle (1918-2018), str. 213-222. Vojvođanski klub, 2018, Novi Sad, ISBN 978-86-908047-3-3, 413 str.

2016 and 2017

During 2016 Prof. Milos Tesic was incorporated into the project “Multi-criteria decision in the complex technical-technological systems in AP Vojvodina “, and investigated in the topic „Multi-criteria decision for improving of efficiency of the biogas systems using fuzzy logic and expert systems in AP Vojvodina “. The tutor of the project was the Academy of sciences, culture and arts of Vojvodina and was supported by the Secretariat of science of Province Vojvodina. The project is finished in 2016. He applied his results of research for consulting to two companies: Alpha Biopower – Übach-Palenberg/Germany and Peter Thems, Ing. Perica Predojevic, Reutlingen, Germany, for planning of biogas systems in Serbia.
In 2016 and 2017, Prof. Tesic reviewed a significant number of papers for the journals „Savremena poljoprivredna tehnika“ (Novi Sad) and „Agricultural Engineering International: CIGR Journal“. He is the Member of the Editorial Board of the following journals: „Savremena poljoprivredna tehnika“ and „Journal on Processing and Energy in Agriculture“.
In the previous period, Prof. Tesic was very active as the member of the local organization of in Novi Sad of the Foundation Alexander von Humboldt and DAAD (Germany). At the beginning of 2015 he gave the lecture in German language entitled: „Inflation of the doctor dissertations in Serbia and reactions of academic societies“ at Humboldt Kollegu in Torunu, Poland. He repeated his lecture in Serb at AvH – DAAD alumni club in Novi Sad in October 2015.

2009

Tokom 2009. bio je član Predsedništva VANU.

Bio je rukovodilac projekta regionalne saradnje „Razvoj kompleksa tehničkih i pravnih propisa za korišćenje biomase kao energenta, a posebno biogasa” koji finansira Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, a koji realizuje VANU u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka, Poljoprivrednim fakultetom, Prirodno-matematičkim fakultetom iz Novog Sada i Tehničkim fakultetom „Mihajlo Pupin” iz Zrenjanina.

Na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu predavao je predmet Poljoprivredne mašine.

Bio je predsednik programa „400 istraživača za put ka evropskim integracijama” Izvršnog veća AP Vojvodine i Univerziteta u Novom Sadu.

Kao predstavnik VANU bio je u poseti Austrijskoj akademiji nauka i dogovarao saradnju dve akademije. Organizovao je nekoliko predavanja renomiranih naučnika i koncerata studenata Akademije umetnosti u Novom Sadu u VANU. Radio je na pripremi knjige „Istorija Slovačke” čiji je autor dr Dušan Kovač, a čije izdavanje pripremaju VANU i Slovačka akademija nauka iz Bratislave.

Radio je recenzije za časopise: Savremena poljoprivredna tehnika, Novi Sad; Revija: agronomska saznanja, Novi Sad; Agricultural Engineering, Novi Sad; Agricultural Engineering International, E-journal of CIGR, Bonn; Thermal Science, Beograd.

Član je Predsedništva Društva za nemački jezik i kulturu Vojvodine, Novi Sad. Član je Predsedništva Kluba stipendista fondacija Alexander von Humboldt i DAAD u Novom Sadu.

Predsednik je Saveta za proizvodnju i korišćenje biogoriva pri Sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine Izvršnog veća AP Vojvodine. Član Saveta za zaštitu životne sredine pri Privrednoj komori Novog Sada. Oktobra 2009. penzionisan na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Bio je član Glavne redakcije Enciklopedije Vojvodine.

Objavio je i saopštio radove:

 • Tešić, M., Djatkov, Dj., Effenberger M., Martinov, M. (2009): Potenziale der Biogasproduktion in der serbischen Provinz Wojwodina und Grundlagen der Wirtschaftlichen Begründtheit, Biogas Science 2009, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Band 2, 437-446.
 • Martinov, M., Djatkov, Dj., Tesic, M. and M. Effenberger (2009): Energy from biogas in Serbia – Case study Autonomous Province Vojvodina. Fourth conference: Energy efficiency and agricultural engineering, Rousse 1-3 October, Book of proc: 785-789.
 • Djurdjev, B., Tešić, M., Hodolič, J. (2009): Regionale Zusammenarbeit der Universität Novi Sad, ist-Zustand und Wünsche für die Zukunft. Humboldt- Kolleg „Humanismus in der Wissenschaft und Kultur Europas”, Zbornik apstrakata 97-100, Lublin.
 • Tešić, M., Kiš, F., Djatkov, Dj. (2009): Nutzung von Biodiesel in Serbien heute – Probleme und Aussichten. Humboldt-Kolleg “Sciences, Engineering and Humanities for the Energy Word”, Odessa, Mai 27-30 (u štampi).
 • Tešić, M., Martinov, M. (2009): Godine tavorenja i čekanja na kompleks propisa za savremeno korišćenje biomase kao energenta. Revija agronomska saznanja XIX, 1-2, 8-12.
 • Tešić, M., Đatkov, Đ. i F. Kis (2009): Defining Technical and Economica Requisites for Efficient Biogas Production. IV naučno-stručni skup: InterRegioSci 2009, Novi Sad.
 • Tešić, M., Đatkov, Đ. and F. Kiš (2009): Main Problems with Usage of Biodiesel in Serbia today: Lack of Srategy for Usage and Production of Raw Materials. The fourth Scientific technical Meeting Interregiosci 2009, Novi Sad, str. 35.
 • Radojević, V., Dakić, D., Tešić, M., Škatarić, G., Lukač, D. (2009): Obnovljivi izvori energije i poljoprivreda. Ekonomika poljoprivrede, LV, (1-88): 57-64, Savetovanje povodom 55. godina naučnog časopisa Ekonomika poljoprivrede „Prirodni/agroekološki resursi – ekonomija-ekologija-upravljanje”, 12. mart, Andrevlje.
 • Tešić, M., Kiš, F., Marinković, R. (2009): Mogućnost proizvodnje sirovina za biodizel u poljoprivredi Vojvodine/Srbije PTEP – Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi, vol 13, 3: 31-34.

Objavio je izvod iz studije:

 • Tešić, M., Martinov M. i sar. 2009: Mogućnost proizvodnje i korišćenja biodizela u AP Vojvodini. Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, 55 str.

Održao je predavanja po pozivu:

 • Tešić, M., Martinov, M. (2009): Godine tavorenja i čekanja na kompleks propisa za savremeno korišćenje biomase kao energenta. IV naučno-stručni skup „Procesing u poljoprivredi”Vojvođansko društvo za poljoprivrednu tehniku i Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine. Master centar Novosadskog sajma, novembar 2009.
 • Tešić, M.: Osvrt na uslove za korišćenje biomase kao energenta 2009. g. u Srbiji (2009). 3. Međunarodni forum o obnovljivim izvorima energije „Godina energetske efikasnosti – nove tehnologije čiste energije”. Novi Sad, 12. i 13. novembar 2009. Izvršno veće AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, INEA – Institute for European Affairs, TMC konsaltig – Novi Sad.

2008

U 2008. bio je član Predsedništva i generalni sekretar VANU.
Učestvovao je u istraživanjima na projektu „Unapređenje materijalno-energetskog bilansa i razvoj preduslova za primenu ekološki korektnih energetskih sistema zasnovanih na sopstvenim energetskim resursima (biomasi) u PK Mitrosrem u Sremskoj Mitrovici“, finansiranog od strane Ministarstva nauke Republike Srbije. Bio je rukovodilac projekta regionalne saradnje „Razvoj kompleksa tehničkih i pravnih propisa za korišćenje biomase kao energenta, a posebno biogasa“, koji sufinansira Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj. Bio je rukovodilac izrade monografije „Mogućnosti proizvodnje i korišćenja biodizela u AP Vojvodini“ koju je objavila VANU.
Na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu predavao je predmet Poljoprivredne mašine.
Kao zamenik direktora programa korišćenja obnovljivih i alternativnih izvora energije učestvovao je u radu Kolegijuma direktora Nacionalnog programa energetske efikasnosti pri Ministarstvu nauke. Bio je predsednik programa „400 istraživača za put ka evropskim integracijama“ Izvršnog veća AP Vojvodine i Univerziteta u Novom Sadu.
Kao predstavnik VANU učestvovao je na Svečanoj sednici Austrijske akademije nauka u Beču i vodio aktivnosti koje su dovele do potpisivanja sporazuma o saradnji VANU i Austrijske akademije nauka. Radio recenzije za časopise: Savremena poljoprivredna tehnika (Novi Sad); Revija – agronomska saznanja (Novi Sad); Agricultural Engineering (Novi Sad); Agricultural Engineering International, E-journal of CIGR (Bonn); Agricultural Engineering,
Reports for Southeastern Europe. Bio je član komisije za odbranu jedne doktorske disertacije na Univerzitetu u Ljubljani. Predsednik je Društva za nemački jezik i kulturu Vojvodine, Novi Sad. Član Predsedništva
Kluba stipendista fondacija Alexander von Humboldt i DAAD u Novom Sadu.
Kao ugledni „opinionmaker“ bio je nedelju dana gost Leopold muzeja u Beču na Viennaartweek 08.
Imenovan je za predsednika Saveta za proizvodnju i korišćenje biogoriva pri Sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine Izvršnog veća AP Vojvodine.

Održao je predavanja po pozivu:

 • Tešić, M: Uloga lokalne samouprave u korišćenju obnovljivih izvora energije. Seminar Regionalne privredne komore Novi Sad i Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine „Obnovljivi izvori energije, ruralni razvoj i lokalna samouprava“, Iriški venac, 14.3.2008.
 • Tešić, M., Martinov, M.: Potencijali biomase i sirovina za biogas na teritoriji AP Vojvodine. Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, Tribina „Obnovljivi izvori energije – biomasa i vetar“, Novosadski sajam, 5.11.2008.
 • Tešić, M., Đatkov, Đ.: Biogas u energetici, ekonomiji i ekologiji. III naučno-stručni skup Procesing u poljoprivredi, Vojvođansko društvo za poljoprivrednu tehniku, Bečej, 24.10.2008.
 • Tešić, M.: Ciljevi, problemi, podsticaji i mogućnosti zapošljavanja koje generiše strategija razvoja korišćenja obnovljivih izvora energije. Privredna komora Vojvodine, Konferencija Posledice i prednosti strategije razvoja sistema obnovljivih izvora energije, Novi Sad, 6.11.2008.
 • Tešić, M. i M. Martinov: Potencijali biomase i sirovina za biogas na teritoriji AP Vojvodine. Izvršno veće AP Vojvodine, Novi Sad, Institute for European Affairs, Bruxelles, Forum: Nove tehnologije obnovljivih izvora energije, Novi Sad, 6-7. novembar 2008.
 • Tešić, M.: Biogas – gorivo iz poljoprivrede za električnu i toplotnu energiju, očuvanje životne sredine, gasnu mrežu i gorive ćelije. Konferencija Postnaftna tehnologija – zašto, kako i kada? Danas Conference Center, Beograd, 1. decembar 2008.

Objavio je radove:

 • Radojević, V., Tešić, M., Deutsch. B. (2008). Korišćenje obnovljivih izvora energije u Gussingu – primer koji bi mogli da sledimo. Revija agronomska saznanja. 18/1-2: 19-21.
 • Tešić, M., Radojević, V., Martinov, M., Brkić, M.: Novosti u politici, proizvodnji i korišćenju obnovljivih izvora energije u Srbiji. Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj InterRegioSci 2008, Zbornik apstrakata, Novi Sad, 15.4.2008.
 • Đureković–Tešić O., Tešić, M. (2008). Women’s Activism and Their Endangeredness by Environment Pollution in the City of Pančevo / Voivodina – Serbia. 3rd European Forum on „Ethics and Science for Environment“. Societas Humboldtiana Polonorum and Universities Ferrara (It), Bayreuth (DE), Torun (PL) and Bugros (ES), Torun/Poljska, 2008. Proc. 62-63.
 • Tešić, M. and S. Oka (2008). Dilemmas, Obstacles and Prerequisites for Realization of Scientific Projects for Environment Protection through Advancement of Energy Efficiency by the Ministry of Science of Serbia. 3rd European Forum on “Ethics and Science for Environment”. Societas Humboldtiana Polonorum and Universities Ferrara (It), Bayreuth (DE), Torun (PL) and Bugros (ES), Torun/Poljska, 2008 , Proc. 95-98.
 • Radojević, V., Tešić, M. i D. Lukač (2008). Biomasa kao obnovljivi ekološki izvor energije. Poglavlje u knjizi Lazić Branka et al.: Organska poljoprivreda. Novi Sad: Institut za ratarstvo i povrtarstvo. Str. 667-686.
 • Tešić, M. i Đatkov, Đ. (2008). Koncept idejnog projekta biogas postrojenja za farmu svinja u Velikim Radincima. Revija agronomska saznanja. 18/5: 7-10.
 • Martinov, M. and Tesic, M. (2008). Cereal/Soybean Straw and Other Crop Residues Utilization as fin Serbia–status and prospects. In: „Cereals Straw and Agricultural Residues for Bioenergy in European Union New Member States and Candidate Countries“ (eds. N. Scarlat, J. F. Dallemand, M. Martinov). European Commission, Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability, Novi Sad, Serbia, 2-3. October 2007, Book of Proceedings, 45-56.
 • Tešić, M. and M. Martinov (2008). News in RES Policy, Production and Use in Serbia 2007. In: „Data Gathering on Renewable Energies for New Member States and Candidate Countries“ (eds. N. Scarlat, M. Moner-Gerona, T. Sidki Uyar). European Commission, Joint Research Centre, Institute for Energy, Istanbul, Turkey 13-15. November 2007, Proceedings, 224-239.
 • Martinov, M., Đatkov, Đ., Dragutinović, G., Kiš, F., Tešić, M. i sar. (2008). Mogućnosti kombinovane proizvodnje električne i toplotne enerije iz biomase u AP Vojvodini. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka.
 • Brkić, M., Janić, T., Tešić, M., et al. (2008). Strategija gazdovanja energijom na poljoprivrednim kombinatima sa aspekta korišćenja biomase. Revija agronomska saznanja. 18/5: 1-6.