akademik Vukadin M. Leovac – redovni član

akademik Vukadin M. Leovac – redovni član

2016 – 2018

Dr Vukadin M. Leovac, Prof. Emeritus at the Universitz of Novi Sad published 10 papers in international journals: one in category M21a, one in M21, seven in M22 and one in M23.

Journal Papers:

Rodić, M. V., Leovac, V. M., Jovanović, LJ. S., Spasojević, V. V., Joksović, M. D., Stanojković T. P., Matić, I. Z., Vojinović-Ješić, LJ. S., Marković, V. R., Synthesis, characterization, cytotoxicity and antiangiogenic activity of copper(II) complexes with 1-adamantoyl hydrazone bearing pyridine rings, European Journal of Medicinal Chemistry 115 (2016) 75-81. (IF 4.519)
Hollo, B., Magyari, J., Armaković, S. J., Bogdanović, G. A., Rodić, M. V., Armaković, S. J., Molnar, J., Spengler, G., Leovac, V. M., Mészáros Szécsényi, K., Coordination compounds of a hydrazone derivative with Co(III), Ni(II), Cu(II) and Zn(II): synthesis, characterization, reactivity assessment and biological evaluation, New Journal of Chemistry, 40 (2016) 5885-5895. (IF 3.086)
Jelić, M. G., Georgiadou, D. G., Radanović, M. M., Romčević, N. Ž., Giannakopoulos, K. P., Leovac, V. M., Nađ, L. F., Vojinović-Ješić, LJ. S., “Efficient electron injecting layer for PLEDs based on (PLAGH)2[ZnCl4]”, Opt. Quant. Electron. 48 (2016) 276.
Barta Holló, B., Vojinović-Ješić, Lj. S., Rodić, M. V., Ivković, S. A., Leovac, V. M., Mészáros Szécényi, K., “Synthesis, characterization and thermal behavior of copper(II) complexes with pyridoxal thiosemi (PLTSC)- and S-methylisothiosemicarbazone (PLITSC)”, J. Therm. Anal. Calorim. 123 (2016) 2069–2079.
Vojinović-Ješić, LJ. S., Radanović, M. M., Rodić, M. V., Živković-Radovanović, V., Jovanović, LJ. S., Leovac, V. M., “Syntheses and characterization of 2-acetylpyridine-aminoguanidine and its copper(II) complexes: Crystallographic and antimicrobial study”, Polyhedron 117 (2016) 526-534.
Radanović, М. M., Rodić, M. V., Armaković, S., Armaković, S. J., Vojinović-Ješić, Lj. S., Leovac, V. M., „Pyridoxylidene aminoguanidine and its copper(II)complexes – Syntheses, structure, and DFT calculations“, J. Coord. Chem. 70 (2017) 2870-2287.
Milošev, M. Z., Jakovljević, K., Joksović, M. D., Stanojković, T., Matić, I. Z., Perović, M., Tešić, V., Kanazir, S., Mladenović, M., Rodić, M. V., Leovac, V. M., Trifunović, S., Marković, V., “Mannich bases of 1,2,4-Triazole-3-thione containing adamantane moiety: Synthesis, preliminary anticancer evaluation, and molecular modeling studies”, Chem. Biol. Drug. Des. 89 (2017) 943–952.
Jaćimović, Ž. K., Giester, G., Kosović, M., Bogdanović, G. A., Novaković, S. B, Leovac, V. M., Latinović, N., Holló, B., Mészáros Szécényi K., “Pyrazole-type complexes with Ni(II) and Cu(II) Solvent exchange reactions in coordination compounds”, J. Therm. Anal. Calorim. 127 (2017) 1501–1509.
Radanović, M. M., Rodić, M. V., Vojinović-Ješić, Lj. S., Armaković, S., Armaković, S. J., Leovac, V. M., “Complexes of Zn(II) and Cd(II) with 2-acetylpyridine -aminoguanidine – Syntheses, structures and DFT calculations”, Inorg. Chim. Acta 473 (2018) 160-168.
Radanović, М. М., Novaković, S. B., Vojinović-Ješić, Lj. S., Rodić, M. V., Leovac, V. M., “2-Acetylpyrydine-aminoguanidine – Novel ligand salt and zinc(II) complex containing thiocyanate”, J. Serb. Chem. Soc. 83 (2018) 157-166.

2009

U 2009. godini držao je nastavu iz predmeta Opšta hemija i Neorganska hemija I za studente hemije Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, kao i nastavu iz Višeg kursa neorganske hemije za studente hemije Prirodno-matematičkog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici. Bio je angažovan na master i doktorskim studijama na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Šef je Katedre za opštu i neorgansku hemiju.

Rukovodio je projektom „Sinteze, fizičke, strukturne i biološke karakteristike novih kompleksnih jedinjenja” koji finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, kao i projektom „Kompleksi prelaznih metala sa nekim Šifovim bazama derivatima pirazola” koji sufinansira Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine.

Bio je mentor jednog diplomskog rada, koji je saopšten na 8. Vojvođansko-mađarskoj naučnoj konferenciji studenata, a takođe i mentor prvonagrađenog studentskog rada saopštenog na „Primatijadi”. Za uspešno trogodišnje mentorstvo od Kolegijuma za visoko obrazovanje vojvođanskih Mađara dobio je diplomu.

Kao dobitnik Medalje za trajan i izvanredan doprinos nauci u 2008. godini, na Svečanoj skupštini Srpskog hemijskog društva održao je predavanje pod naslovom „Sinteze i strukture kompleksa metala sa izotiosemikarbazidima i izotiosemikarbazonima. Metal-indukovane reakcije.”

Kao zamenik predsednika Matičnog naučnog odbora za hemiju Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije učestvovao je u njegovom radu. Bio je član Redakcionog odbora časopisa J. Serb. Chem. Soc. i njegov recenzent i recenzent nekoliko rukopisa podnetih za objavljivanje u međunarodnim časopisima. Osim ovoga, bio je recenzent, odnosno urednik dva univerzitetska udžbenika.

Objavio je i saopštio sledeće radove:

 • Leovac, V. M., Češljević, V. I., Vojinović-Ješić, Lj. S., Divjaković, V., Jovanović, Lj. S., Mészáros-Szécsényi, K., Rodić, M. V. (2009): Transition metal complexes with thiosemicarbazide-based ligands. Part 56. Square-pyramidal complexes of copper(II) with 2-acetylpyridine S-methylisothiosemicarbazone. Polyhedron, 28: 3570-3576.
 • Holló, B., Tomić, Z. D., Pogany, P., Kovács, A., Leovac, V. M., Mészáros Szécsényi, K. (2009): Transition metal complexes with pyrazole-based ligands. Part 28. Synthesis, structural, DFT and thermal studies of cadmium(II) halides and zinc(II) chloride complexes with 3,5-dimethylpyrazole-1-carboxamidine. Polyhedron, 28: 3881–3889.
 • Novaković, S. B., Bogdanović, G. A., Brčeski, I. D., Leovac, V. M. (2009): Different intermolecular interactions in azido[2-(diphenylphosphino)-benzaldehyde semicarbazonato- κ2P,O]nickel(II). Acta Crystallographica, C65: 263-265.
 • Leovac, V. M., Vojinović-Ješić, Lj. S., Češljević, V. I., Novaković, S. B., Bogdanović, G. A. (2009): {4-[(Carbamimidoylhydrazono)-methyl-κ2N1,N4]-5-hydroxymethyl-2-methylpyridinium-3-olate- κO}(methanol- κO)copper(II) dinitrate. Acta Crystallographica, C65: 337-339.
 • Jaćimović, Ž. K., Leovac, V. M., Francuski, Dj. D., Drašković, B. M., Bogdanović, G. A. (2009): Crystal structure of dicholoro-(3,5-dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxamidine-N,N’)copper(II), Cu(C6H10N4)Cl2. Zeitschrift fűr Kristallographie – New Crystal Structures, 224: 569-570.
 • Jaćimović, Ž. K., Bogdanović, G. A., Holló, B., Leovac, V. M., Mészáros Szécsényi, K. (2009): Transition metal complexes with pyrazole-based ligands. Part 29. Reactions of zinc(II) and mercury(II) thiocyanate with 4-acetyl-3-amino-5-methylpyrazole. Journal of the Serbian Chemical Society, 74: 1259–1271.
 • Leovac, V. M., Vojinović-Ješić, Lj. S., Češljević, V. I., Jovanović, Lj. S (2009): Synthesis and structures of copper(II) complexes with 2-acethylpyridine S-methylisothiosemicarbazone. XXIV Međunarodna Čugaevska konferencija koordinacione hemije, Sankt-Peterburg 2009. Izvodi radova, str. 213.
 • Vojinović-Ješić, Lj. S., Leovac, V. M., Češljević, V. I., Bogdanović, G. A (2009): Structure and characterization of copper(II) complex with pyridoxal aminoguanidine. Eleventh annual conference “Yucomat“, Herceg Novi, Montenegro 2009. Izvodi radova, str. 79.
 • Holló, B., Leovac, V. M., Mészáros Szécsényi, K., Bogdanović, G. A., Jaćimović, Ž. K (2009): Synthesis and structure of Zn(II) and Hg(II) complexes with 4-acetyl-3-amino-5-methyl pyrazole. Eleventh annual conference “Yucomat“, Herceg Novi, Montenegro 2009. Izvodi radova, str. 79. P.S.A.6.
 • Holló, B., Mészáros Szécsényi, K., Leovac, V. M (2009): Thermal decomposition of Co(II), Ni(II) and Cu(II) complexes with formamidine derivative of pyrazole 47. Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Beograd, 2009. Izvodi radova, str. 65. NH05.
 • Grupa autora, Zbirka zadataka za pripremanje prijemnog ispita iz hemije, (urednici Leovac, V. M. i Segedinac, M), Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Novi Sad, 2009.

2008

U 2008. godini držao je nastavu iz predmeta Neorganska hemija I i Neorganska hemija II za studente hemije Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, kao i nastavu iz Višeg kursa neorganske hemije za studente hemije Prirodno-matematičkog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici. Bio je angažovan na doktorskim studijama na
Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Rukovodio je projektom „Sinteze, fizičke, strukturne i biološke karakteristike novih kompleksnih jedinjenja“ koji finansira Ministarstvo nauke Republike Srbije, kao i projektom
„Kompleksi prelaznih metala sa nekim šifovim bazama derivatima pirazola“. koji sufinansira Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine. Bio je mentor jednog diplomskog rada i jednog rada saopštenog na 7. Vojvođanskoj mađarskoj naučnoj konferenciji. Kao zamenik predsednika Matičnog naučnog odbora za hemiju Ministarstva nauke Republike Srbije učestvovao je u njegovom radu. Bio je član Redakcionog odbora
časopisa J. Serb. Chem. Soc. i njegov recenzent, kao i recenzent nekoliko rukopisa podnetih za objavljivanje u međunarodnim časopisima. Osim ovoga, recenzirao je i dva univerzitetska udžbenika.

Nagrada:

Kao izraz priznanja za naučna dostignuća u izučavanju kompleksnih jedinjenja prelaznih metala i doprinos razvoju fundamentalne koordinacione hemije Srpsko hemijsko društvo ga je nagradilo Medaljom za trajan i izvanredan doprinos nauci.

Objavio je i saopštio sledeće radove:

 • Leovac, V. M., Tomić, Z. D., Kovacs, A., Joksović, M. D., Jovanović, Lj. S., Meszaros Szecsenyi, K. (2008). Cobalt(II) Complexes with Disubstitued 3-Aminopyrazole Derivative: Mononuclear Co(II) Complex with in situ Prepared Formamidine Ligand. Journal of Organometallic Chemistry. 693: 77-86.
 • Vojinović-Ješić, Lj. S., Bogdanović, G. A., Leovac, V. M, Češljević, V. I., Jovanović, Lj. S. (2008). Transition Metal Complexes with Girard Reagent-based Ligands. Part IV. Synthesis and Characterization of Pyridoxilidene Girard-T Hydrazone Complexes. Crystal Structure of the Copper (II) Complex. Structural Chemistry. 19: 807-815.
 • Pogany, P., Kovacs, A., Meszaros Szecsenyi, K., Leovac, V. M. (2008). FT-IR and Theoretical Study of 3,5-dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxamidine (L) and the Complexes CoL2(H2O)2(NO3)2, NiL2(H2O)2(NO3)2. Spectrochimica Acta Part A- Molecular and Biomolekular Spectroscopy. 71: 1466-1473.
 • Leovac, V. M., Marković, S., Divjaković, V., Meszaros Szecsenyi, K., Joksović, M. D., Leban, I. (2008). Structural and DFT Studies on Molecular Structure of Ni(II) Chloride Complex with Pyridoxal Semicarbazone (PLSC). Unusual Coordination Mode of PLSC. Acta Chimica Slovenica. 55: 850-860.
 • Podunavac-Kuzmanović S. O., Leovac, V. M., Cvetković, D. D. (2008). Antibacterial Activity of Cobalt (II) Complexes with Some Benzimidazole Derivatives. Journal of the Serbian Chemical Society. 73: 1153-1160.
 • Vojinović-Ješić, Lj. S., Leovac, V. M., Bogdanović, G. A., Češljević, V. I., Jovanović, Lj. S. (2008). Sinteza i karakterizacija kompleksa Cu(II) i Zn(II) sa Žirar-T hidrazonom piridoksala. Kristalne strukture bakar(II) kompleksa. 46 Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Beograd 2008. Izvodi radova, str. 73.
 • Hollo, B., Leovac, V. M., Meszaros Szecsenyi, K., Jovanović, Lj. S. (2008). Synthesis and characterization of the Cu(II) and Ni(II) complexes with the in situ prepared formamidine ligand. Tenth Annual Conference „Yucomat“, Herceg Novi, September 8-12, 2008. P.S.A.3, 62.