akademik Sava Halugin – redovni član

akademik Sava Halugin – redovni član

2009

od 2006. godine, profesor metodike likovnog vaspitanja sa praktičnom nastavom na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Subotici. Uporedo radi na realizaciji skulptura, skica, crteža i zabeleški. Organizovao je samostalne i zajedničke izložbe kako u zemlji tako i u inostranstvu. Vršio je postavke skulptura u slobodnom prostoru u zemlji, a i šire. Objavljuje tekstove i naučne radove u stručnim časopisima. Istraživao je nove relacije između povoda za oblikovanje nađenih likovnih struktura, koje šalju gledaocu nov savremen osećaj odnosa između egzistencije i stalnih promena, između optičkog sveta i duhovnih značenja relativizma i višeznačnosti pojava. Bio je na studijskom boravku u Kečkemetu (Mađarska).

Skulpture u javnoj postavci:

 • „Slovni znak” dimenzije 65x20x40 cm, bronzani odlivak, FABUS Novi Sad.
 • „Figurativni fragmenti” dimenzije 120x110x80 cm, bronzani odlivak, projekat „Tromeđa” Podlokanj.
 • Realizacija stojeće skulpture geologa akademika prof. dr Vidojka Jovića, dimemzije 120x50x45 cm, bronzani odlivak, Beograd.
 • „Alpinista” dimenzije 220x80x90cm, rad u gipsu pripremljen za bronzani odlivak i trajnu postavku u Subotici.

Zajedničke izložbe:

 • Beograd, Jesenja izložba likovnih stvaralaca 2009, umetnički paviljon „Cvijeta Zuzorić”.
 • Суботица – Subotica – Szabadka, Ликовни биjенале Képzömüvészeti biennálé Likovni bienale 2009, Модерна галерија „Ликовни сусрет”, Moderna galerija „Likovni susret”, Képzömüvészeti talákozó – Modern galéria. 17.12.2009 – 12.01.2010.
 • Subotica, 4. Bijenale – Szimpózium savremenih primenjenih umetnika 2009, Moderna galerija „Likovni susret”.

Objavio i saopštio radove:

 • Halugin Sava (2009). Az esélyegyenlöség és a felzárkózás vetületei az oktatásban II A tehetséggondozástól az élethosszig tartó tanulásig. Vizuelne informacije i estetski trag, Visual Information and an Aesthetic Trace Placare and Placatum, Subotica. 118-124.
 • Halugin Sava (2009). Az esélyegyenlőség és a felzárkóztás vetületei az oktatásban II Atehetséggondozástól az élethosszig tartó tanulásig, II Vertical or Horizontal Background in Graffiti as Means of Communication, Subotica, 124str.
 • Halugin Sava (2009). Kulturna politika grada 1 – Város művelödéspolitikája Subotica Szabadka, FOKUS, 62-63 str. i 70.
 • Halugin Sava (2009). Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača – Subotica, Nastava i bolonjski proces, Zbornik radova sa 2. međunarodne interdisciplinarne stručno-naučne konferencije, Kanali estetske pokretljivosti u radu sa decom predškolskog uzrasta, Subotica 15. i 16. maj 2009, 118-126.

2008

Profesor je metodike likovnog vaspitanja sa praktičnom nastavom na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Subotici. Uporedo radi na realizaciji skulptura, skica, crteža i zabeleški. Organizuje samostalne i zajedničke izložbe. Vrši postavke skulptura u slobodnom prostoru. Istražuje nove relacije između povoda za oblikovanje nađenih likovnih struktura, koje šalju gledaocu nov savremen osećaj odnosa između egzistencije i stalnih promena, između optičkog sveta i duhovnih značenja relativizma i višeznačnosti pojava. Bio je na studijskom putovanju u Mađarskoj, Italiji i Australiji i učestvovao u slikarskoj i vajarskoj koloniji u Crvenki.
Postavljen je za člana Upravnog odbora Gradskog muzeja u Subotici i, pri opštini Subotica, za člana Komisije za dodelu nagrada i priznanja zaslužnim građanima grada Subotice.

Skulpture u javnoj postavci:

 • Projekat „Tromeđa” (Podlokanj – Novi Kneževac) – postavke skulptura realizovane u bronzi:
  • „Glava” dimenzije 70x55x50 cm;
  • „Ptica” dimenzije 80x40x60 cm;
  • „Golubarnik” dimenzije 80x35x30 cm;
  • „Zaštitnik” dimenzije 100x40x40 cm.
 • Realizacija sedeće skulpture u natprirodnoj veličini geologa akademika prof. dr Vidojka Jovića, dimenzije 135x90x80 cm.
 • Realizacija skulpture grofa Save Vladislavića Raguzinskog. Rad je za sada u gipsu pripremljen za odlivanje u trajnom materijalu.

Samostalna izložba:

 • Beograd, Eurocentar, galerija „Bel Arte”, Organizam predmeta, slike i skulpture, maj 2008.
 • Novi Sad, galerija „Bel Arte”, Organizam predmeta, slike i skulpture, jun 2008.
 • Sombor, Kulturni centar „Laza Kostić”, slike i skulpture, septembar 2008.
 • Beograd, galerija „Blok”, Izometrije Sava Halugin, autor izložbe skulptura Radmila Savčić, 24.10 – 5.11.2008.

Zajedničke izložbe:

 • Novi Sad, Izložba Udruženja likovnih umetnika Vojvodine
 • Novi Sad, Jesenja izložba novosadskih umetnika
 • Novi sad, Godišnja izlozba članova SULUV, 22.9.– 5.10.2008. Održao je predavanje:
 • Uzajamni uticaji likovnog stvaralaštva dece i stvaralaštva značajnih umetnika (Predavanje je održano na stručnom naučnom skupu u Soko Banji u organizaciji Visoke škole za strukovno obrazovanje vaspitača u Aleksincu)

Nagrade:

 • Novi Sad, Iskra kulture Vojvodine 2008. za umetničko ostvarenje značajno za pokrajinu Vojvodinu. Kulturno prosvetna zajednica Vojvodine
 • Novi Sad, II nagrada za realizaciju spomenika grofu Savi Vladisaviću Raguzinskom, Autorsko učešće na pozivnom konkursu za realizaciju skulpture u Sankt Peterburgu Rusija.