Currently Browsing: Members’ Activities

akademik Vukadin M. Leovac – redovni član

U 2009. godini držao je nastavu iz predmeta Opšta hemija i Neorganska hemija I za studente hemije Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, kao i nastavu iz Višeg kursa neorganske hemije za studente hemije Prirodno-matematičkog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici. Bio je angažovan na master i doktorskim studijama na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Šef je Katedre za opštu i neorgansku hemiju...
Page 2 of 212