Charles Ingrao: Confronting the Yugoslav Controversies

Can Scholars Make A Difference?

Prof. Charles Ingrao (Purdue University, USA) održaće predavanje pod naslovom „Confronting the Yugoslav Controversies – Can Scholars Make A Difference?“
sreda, 6. jun 2012. u 19 časova
Zbornica Fakulteta tehničkih nauka (1. sprat)

Confronting the Yugoslav Controversies:

Can Scholars Make a Difference?

Over the past century, national elites have used proprietary narratives to justify the breakup of multiethnic societies and legitimize the nation-states that replaced them. Can scholars now redeploy history as a vehicle for promoting mutual recognition and reconciliation? Over the past decade a consortium of historians and social scientists has endeavored to do just that across the newly erected political and cultural frontiers of the former Yugoslavia.

Charles Ingrao is Professor of History at Purdue University. He has published a dozen books on early modern and contemporary central European history, and was formerly editor of The Austrian History Yearbook (1997-2006). Since 1995 his work has focused on the destruction of multiethnic central Europe, particularly in the former Yugoslavia. He has been a regular commentator for news media in Europe and North America, including The News Hour with Jim Lehrer. Over the past decade he has directed the Scholars’ Initiative, an international consortium of scholars that has just published Confronting the Yugoslav Controversies, a common narrative of the wars of the 1990s that will serve as the basis for his talk.

Suočavanje sa jugoslovenskim kontroverzama:

Mogu li naučnici nešto promeniti?

Tokom prošlog veka, nacionalne elite koristile su samodovoljna predanja da bi opravdala raspade multietničkih društava i opravdale stvaranje nacionalnih država koje su ih zamenile. Da li naučnici mogu iskoristiti istoriju na drugačiji način, kao sredstvo za promovisanje medjusobnog priznavanja i pomirenja? U godinama protekle decenije, grupa istoričara i istraživača društvenih tokova usmerila je svoja pregnuća nadilazeći novo podignuta politička i kulturalna ograničenja na prostoru bivše Jugoslavije.

Čarls Ingrao (Charles Ingrao) je profesor istorije na Perdju Univerzitetu (Purdue University). Izdao je više od deset knjiga iz oblasti ranijeg i nedavnog perioda savremene istorije srednje Evrope, a izmedju 1997 do 2006. bio je i urednik Godišnjaka Austrijske Istorije (Austrian History Yearbook). Posle godine 1995., njegov rad okrenut je prema raspadu multietničkih društava u centralnoj Evropi, sa posebnim naglaskom na bivšu Jugoslaviju. Bio je stalni komentator medijskih kuća u Evropi i severnoj Americi; posebno valja izdvojiti Sat vesti sa Džimom Lererom (News Hour with Jim Lehrer). Tokom poslednjih deset godina, upravljao je Inicijativom naučnika (The Scholars’ Initiative), medjunarodnim konzorcijumom istraživača koji je nedavno objavio Suočavanje s jugoslavenskim kontroverzama (Confronting the Yugoslav Controversies), zajednički prikaz ratova iz devedesetih godina dvadesetog veka.