Svečanost Austrijske akademije nauka, 8-10. maj 2012.

Predsednik VANU akademik Endre Pap je po pozivu Austrijske akademije nauka (OEAW) u periodu od 7. do 10. maja 2012. prisusustvovao Svečanoj sednici OEAW i pratećim događajima.

Učestvovao je na simpozijumu „Wissenschaft als Beruf“ koja je bila posvećena vrlo aktuelnoj temi, iniciranoj još od strane Max Webera 1919, uključivanja nauke u obrazovanje, te u veliki broj zanimanja. Problematika je bila osvetljena sa više aspekata: Pisa testovi, izgradnja karijere, nauka izvan univerziteta, uključivanje mladih u nauku, itd.

Predsednik VANU akad. Endre Pap i predsednik SANU akad. Nikola Hajdin

Pre početka svečane sednice Austrijske akademije nauka 9. maja 2012. predsednik Austrije Hajnc Fišer se posebno pozdravio sa predsednicima akademija, posle čega je akademiku Endre Papu pripala čast da predvodi predsednike na svečanom maršu u punu svečanu salu uz praćenje televizijskih kamera. Na svečanoj sednici koju je otvorio predsednik Austrijske akademije Helmut Denk, gde je pozdravio predstavnike značajnih institucija, između ostalih i Vojvođanske akademije nauka i umetnosti, govorili su predsednik Austrije Hajnc Fišer, te su izveštaje o naučno istraživačkom radu u proteklom periodu podneli generalni sekretari odeljenja. Na kraju je prof.  k. M. I. Max Haller održao svečano predavanje „Wissenschaft als Beruf“.

10. maja 2012. je za predsednike akademija organizovana poseta  Muzeju umetnosti u Beču, sa bogatom zbirkom slika, između ostalih Ticijana i Rafaela.

Svečana sednica OEAW, 9. maj 2012.