Uzročnost i građanskopravna odgovornost

Akademik Jožef Salma, redovni član VANU: „Uzročnost i građanskopravna odgovornost“.
Pristupno predavanje.
četvrtak, 15. decembar 2011. u 18 časova
Svečana sala Fakulteta tehničkih nauka, Trga Dositeja Obradovića 6, Novi Sad