2010

  • Doc. dr Zoltan Đere: Mađarski i srpski nacionalni preporod. 11. mart 2010.
  • Prof. dr Rajko Bernik: Biogas u Sloveniji – iskustva i budućnost. 17. maj 2010.
  • Prof. dr Radko Mesiar, počasni član VANU: Classification of Aggregation Functions on Bounded Partially Ordered Sets. U okviru 8th IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics, Subotica, 10. septembar 2010.
  • Prof. dr Ivan Damjanov, inostrani član VANU: Matične ćelije i tumori. 17. septembar 2010.
  • Prof. dr Miroslav Vesković: Dalje od standardnog modela elementarnih čestica – istraživanja u CERN-u. 22. decembar 2010.

Promocija

  • Branimir Gudurić, Milan Breberina i Dušan Jovanović: Rak debelog creva u Vojvodini. Monografija. Na promociji su govorili prof. dr Borut Štabuc (Klinički centar Ljubljana), prof. dr Mladen Prvulović (Centar za imidžing dijagnostiku Instituta za onkologiju, Sremska Kamenica) i autori. 16. april 2010.