Uručene nagrade najcitiranijim istraživačima u Vojvodini

Predsednik Vlade AP Vojvodine dr Bojan Pajtić i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj prof. dr Dragoslav Petrović 27. decembra 2010. godine uručili su rešenja nagrađenim najcitiranijim istraživačima u Vojvodini, kao i mladim istraživačima do 35 godina starosti, čiji su radovi citirani u brojnim međunarodnim časopisima. Na osnovu izvršene analize citiranosti za 3056 naučnih istraživača iz 41 institucije sa teritorije AP Vojvodine, a na osnovu međunarodne baze Science Citation Index- Wos, utvrđena je kompetencija svih istraživača, koji se nalaze u bazi podataka Vlade AP Vojvodine.

Pokrajinska vlada tim povodom dodelila je nagrade od po 100 hiljada dinara prof. dr Vukadinu Leovcu (VANU), akad. Endre Papu (VANU) i akademiku Zoranu Kovačeviću (SANU). Kada su u pitanju mladi naučnici nagrade su dobili mr Vesna Tumbas, mr Nataša Simin i doc. dr Vladimir Zlokolica.