2009

Uredništvo izdanja VANU činili su akademik Rudolf Kastori (glavni i odgovorni urednik), akademik Endre Pap i akademik Julijan Tamaš.

U protekloj godini Vojvođanska akademija nauka i umetnosti objavila je osam publikacija:

  • Godišnjak VANU 2008. Novi Sad, p. 56 (ISSN 1452-2268);
  • Izdavačka delatnost Vojvođanske akademije nauka i umetnosti 2004-2008. Novi Sad, p. 32 (ISBN 978-86-85889-27-1);
  • Publishing Activities of the Academy of Sciences and Arts of Vojvodina 2004-2008. Novi Sad, p. 32 (ISBN 978-86-85889-28-8);
  • Kasztori Rudolf: Növényélettan – kompendium. Novi Sad, p. 95 (ISBN 978-86-85889-26-4);
  • Miloš Tešić et al.: Mogućnost proizvodnje i korišćenja biodizela u AP Vojvodini (izvod iz studije). Novi Sad, p. 290 (ISBN 978-86-85889-25-7);
  • Zoltán Györe: Mađarski i srpski nacionalni preporod. Doktorska disertacija. Novi Sad, 2009, p. 528 (ISBN 978-86-85889-30-1, ISBN 978-86-85889-14-1);
  • Branimir Gudurić, Milan Breberina, Dušan Jovanović: Rak debelog creva u Vojvodini. Novi Sad, p. 279 (ISBN 978-86-85889-22-6, ISBN 978-86-85889-32-5);
  • Spomenica Vasi Stajiću (obnovljeno izdanje iz 1938). Novi Sad, Vojvođanski klub, Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, Istorijski arhiv grada Novog Sada, p. 189 (ISBN 978-86-908047-1-9).

Izdavanje publikacija omogućili su Pokrajinski sekretarijat za kulturu i sponzori. Doktorska disertacija objavljena je sredstvima Fonda akademika Bogumila Hrabaka za publikovanje doktorskih disertacija.