2005

  • Godišnjak 2004. Vojvođanske akademije nauka i umetnosti. Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, Novi Sad, 2005. p 120.
  • Tošić, B., Sajfert, V., Popov, D., Šetrajčić, J., Ćirić, D.: Primena diferencnog računa u analizi nanostruktura. Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, Novi Sad, 2005. p 193.