2009

Predavanja

  • U Kikindi je 20. januara održana promocija Zbornika sa naučnog skupa „Vasa Stajić – misao i delo“.
  • Dr Michael Portmann (Historische Kommission, Beč) je 26. februara održao predavanje Represija i otpor u selima: Agrarna politika u Vojvodini 1944-1953
  • Dr Ljubomir Majdandžić (Zagreb): Korišćenje obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj – stanje, problemi i perspektive (21. maj)

Koncerti

  • Studenti Akademije umetnosti u Novom Sadu u klasama prof. Sonje Antunić i doc. Timee Kalmar održali su koncert kamerne muzike 29. januara 2009
  • Učenici klasične gitare u Srednjoj muzičkoj školi „Isidor Bajić“ Marko Ivezić (klasa prof. Živojin Kuzmanović) i Marko Sarić (klasa prof. Raško Radović) održali su koncert 19. marta.
  • Studenti akademije umetnosti u Novom Sadu u klasi prof. Marine Milić-Apostolović održali su koncert dua, pod nazivom Dan i noć (18. jun).