2008

Predavanja

  • akademik Endre Pap: Monotone realne operacije i njihova primena (17. januar 2008) – pristupna beseda
  • prof. dr Jovan Komšić: Principi evropskog regionalizma (22. april 2008)
  • prof. Robert Hammerstiel: Imanentnost i transcendencija u likovnoj umetnosti (30. april 2008)
  • dr. sci. Marc Stefan Peters: Transilvanija i Vojvodina između Srednje Evrope i Balkana (26. maj 2008)
  • Tomislav Ketig: Moderno viđenje neokončane prošlosti (19. jun 2008)
  • Promocija Zbornika radova sa naučnog skupa Vasa Stajić – misao i delo (13. novembar)
  • prof. dr Ranko Končar: Istorijska geneza autonomije Vojvodine (25. novembar)

Koncerti

  • Studenti violine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi doc. Nenada Vrbaškog: Jovana Marković, Robert Kendereši, Marija Ljotić i Gustav Kurina, uz klavirsku saradnju Eleonore Mali i Hilde Švan (6. mart 2008)