2007

Predavanja

 • Prof. dr Zoran Žiletić (Beograd) je 7. februara održao predavanje Jezik po sebi i takozvana stvarnost. Saorganizator predavanja bio je Klub stipendista AvH-DAAD pri Univerzitetu u Novom Sadu.
 • Dr Ivan Čolović (Beograd) je 5. aprila održao predavanje Nacionalizam kao religija.
 • Mr Sava Halugin, dopisni član VANU je 12. juna održao pristupno predavanje Čulna stvarnost vajarskog prosedea, nakon čega je otvorena njegova samostalna izložba.
 • Prof. dr Nada Perišić-Janjić, dopisna članica VANU je 18. oktobra održala pristupno predavanje Hromatografija na tankom sloju nekad i sad.
 • Prof. dr Bogomil Karlavaris, dopisni član VANU je 31. oktobra održao pristupno predavanje Čovek – vizuelnost i stvaralaštvo, nakon čega je otvorena njegova samostalna izložba.
 • Dr Peter Žeňuch, naučni saradnik Slovenskog instituta Jana Stanislava pri Slovačkoj akademiji nauka, održao je 9. novembra predavanje Výskum cyrilských a latinských textov byzantiskej tradície v Slavistickom ústave Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied v Bratislave.
 • Prof. dr Vukadin Leovac, dopisni član VANU je 15. novembra održao pristupno predavanje Sinteze i strukture kompleksa metala sa izotiosemikarbazidima i izotiosemikarbazonima.
 • Boško Ivkov, dopisni član VANU je 6. decembra održao pristupno predavanje O paorskoj kući, o Novom Sadu.
 • Dr Dušan Kováč, potpredsednik Slovačke akademije nauka je 12. decembra održao predavanje Podela Čehoslovačke – mitovi i činjenice.

Koncerti

 • Studenti violončela u klasi prof. Imre Kalmana održali su koncert 8. aprila. Nastupili su: Kristina Ivanković, Igor Čobić, Valentina Ignjić i Zoltan Čikoš, uz klavirsku saradnju Tijane Simonović.
 • Studentknje flaute u klasi mr Laure Levai-Aksin održale su koncert 24. oktobra. Nastupile su Renata Rož i Dejana Živković, uz klavirsku saradnju Milke Ćaćić.