Međunarodni projekti

  • Zagađivanje zemljišta toksičnim elementima

    Ovaj projekat se realizuje u okviru naučne saradnje Srpske akademije nauka i
    umetnosti
    , VANU i Mađarske akademije nauka.
    Rukovodilac projekta je akademik Rudolf Kastori.