akademik Julijan Tamaš – redovni član

2018.

U 2018. godini akademik Julijan Tamaš je objavio je čak tri knjige koje su naišle na dobar prijem kod kritike i publike. Pored toga, aktivno je bio uključen u rad Fondacije Hrabak i bio član komisije za izbor dve disertacije iz društvenih nauka koji je štampan u 2018. godini.

Knjige:

 • Julijan Tamaš, Tiski cvet, roman na srpskom, Prometej, Novi Sad 2018, p.188, ISBN 978-86-515-1438-1
 • Julijan Tamaš, Tiski kvet, roman na rusinskom, Prometej, Novi Sad I Karpati, Vrbas 2018, p. 87. ISBN 978-86-515-1447-3
 • Grupa autora, Recepcija dela Julijana Tamaša, (zbornik, urednik prof. dr Janko Ramač), Filozofski fakultet, Novi Sad 2018, p. 319, ISBN 978-86-6065-470-2

2016 i 2017

Penzionisan je 1. oktobra 2015. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, ali je uprkos tome bio uključen na master i doktorske studije Univerziteta u Novom Sadu. Učestvovao je povremeno, po pozivu, na međunarodnim naučnim skupovima. Ipak, nakon penzionisanja gro njegovog radnog vremena posvećen je pisanju. 2017. godine publikovao je čak tri knjige na rusinskom jeziku, posvećene pre svega onima kojima su bliski rusinski jezik i kultura. Knjige su od posebnog značaja za očuvanje i razvoj rusinske književnosti kako kod nas tako i u svetu. Jedna od knjiga je autobiografskog karaktera i napisana je na 285 stran. Druge dve knjige sadrže pesme (80 strana) i odabrane eseje Rusina i Ukrajinaca (280 pages).

Prof. Tamas je bio predsednik Vojvođanske Akademije Nauka i Umetnosti u period od 2004-2008, kao i od 2012.

Objavljene knjige:

 • Tamaš J.: Reka Monomah, merač posmrtnog vremena, autobiografski roman, Orion Spirit, Sremska Kamenica, 2017, 285 pp.
 • Tamaš J.: Ispred smrtnog talasa, lirika, Prometej, Novi Sad 2017, 80 pp.
 • Tamaš J.: Skladanje identitetoh, izabrane studije i eseji iz rusinistike i ukrajinistike, Ruske slovo, Novi Sad 2017, 280 pp.

2014

Julijan Tamaš, akademik – Predsednik VANU. Član je Glavne redakcije Enciklopedije Vojvodine, zadužen za oblast Kultura i umetničko stvaralaštvo. U toku 2014. bio je profesor za predmete Rusinska književnost i Ukrajinska književnost sa opštom književnošću i šef Odseka za rusinistiku na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Na doktorskim studijama predavao Prirodu proučavanja književnosti za sve filološke struke.

Objavio je knjigu:
Julijan Tamaš: Centurion. 100 pesama paralelno na rusinskom, ukrajinskom, srpskom i nemačkom jeziku. Zavod za kulturu vojvođanskih Rusina i Ruske slovo, Novi Sad 2014, p. 544.

Objavio je studije:

 • Julijan Tamaš: Motif of mother and child in world literature and culture. 8th International Interdisciplinary Syimposium „Encounter of Cultures“, Faculty of Philosophy, University of Novi Sad, 1-2 December 2014;
 • Julijan Tamaš: Svitovyj poet Shevchenko – dzerela i naslidky. U: Diskursi manjinskih jezika, književnosti i kultura u jugoistočnoj i srednjoj Evropi, Zbornik radova, Filozofski fakultet, Novi Sad 2014, pp. 223-230;
 • Julijan Tamaš: Srednjoevropski identitet u delima književnosti, kultura i umetnosti naroda Vojvodine i Srednje Evrope. U: Strateški pravci razvoja društvenih nauka, kultura i umetnosti Vojvodine do 2020. godine, Zbornik radova, VANU, Novi Sad 2014, pp. 81-108.

2013

U toku 2013. vršio je dužnost predsednika VANU i redovnog profesora Filozofskog fakulteta u Novom Sadu za predmete Rusinska književnost i Ukrajinska književnost sa opštom književnošću. Na doktorskim studijama predavao je Prirodu proučavanja književnosti za doktorande svih filoloških struka i bio šef Odseka za rusinistiku istog fakulteta. Rukovodilac je multilateralnog projekta „Problemi identiteta i kvaliteta života u heterogenim regijama i državama“, koji finansira Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, a rukovodio je delom projekta ANKUV „Strateški pravci razvoja društvenih nauka, kultura i umetnosti u Vojvodini do 2020″, koji finansira Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje. Istraživač je na projektu „Diskursi manjinskih jezika, književnosti i kultura jugoistočne i srednje Evrope“ kod Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Sa prof. dr Mirjanom Milankov organizovao je dvodnevni međunarodni naučni skup „Bezbedne i zdrave majke i deca“ na engleskom jeziku sa 20 učesnika iz sveta i 20 učesnka iz Srbije, u ime Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Karolinska instituta iz Stokholma i Bezbedne zajednice za jugoistočnu Evropu, čiji je počasni predsednik (21-22. maj 2013). Odgovorni je urednik Enciklopedije Vojvodine i član je Glavne redakcije za oblast Kultra i umetnost. Iz zdravstvenih je njegova delatnost bila ometana, ali je osnovne dužnosti obavio.

Objavio je knjige:

 • Julijan Tamaš: Ukrajinska literatura miž Shodom i Zahodom (prevod na ukrajinski Natalija Sarko-Golubović). Naukovo-dosljidnij institut ukrajinistiki imenji Mihajla Moljnara u seriji „Ucrainica moderna“, Gražda, Užgorod, 2013, 264 str.
 • Julijan Tamaš: Deset ljubavnih zapovesti, Jadi staroga Vertera. Roman. Orfeus i VANU, Novi Sad, 2013, 171 str.

Objavio je studije:

 • Julijan Tamas: Mother and child in the world literature and culture. In: „Safe and healthy mothers and kids“ (uvodničar i prvi autor, urednik), Filozofski fakultet i Affiliate Safe Community Center of WHO Collaborating Center on Community Safety Promotion from Karolinska institute, Novi Sad i Stockholm, 2013, 255 str. (u štampi; zbornik rezimea na engleskom).
 • Julijan Tamaš: Moć imaginaciji i transcendenciji u poeziji Lesa Beleja. Švetlosc, Novi Sad, 2013, 85-88.
 • Rukovođenje i izrada strategija:

 • Julijan Tamaš (urednik i rukovodeći autor): Nacionalna strategija Rusnacoh. Nacionalna strategija Rusina. The National Strategy of The Ruthenians in Serbia. Nacionalni savet Rusina, Ruski Krstur, 2013, 171 str.
 • Julijan Tamaš (prvi autor i urednik projekta), Strateški pravci razvoja društvenih nauka, kultura i umetnosti Vojvodine do 2020, ANKUV i VANU, Novi Sad, 2013, 240 str. (u štampi, recenzent prof. dr Aleksandar Kasaš).
 • 2011

  Tokom 2011. godine obavljao je dužnosti profesora Rusinske i ukrajinske književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, kao i dužnost šefa Odseka za rusinistiku na istom fakultetu. U VANU je član Predsedništva.
  Rukovodi projektom Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu „Problem identiteta heterogenih regija i država“, koji sufinansira Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj. Učesnik je na projektu „Diskursi manjinskih jezika, književnosti i kulture“ koji finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije.
  Član je Glavne redakcije Enciklopedije Vojvodine, zadužen za oblast Kultura i umetničko stvaralaštvo.

  Učešće na međunarodnom naučnom skupu:

  • „Jezičko i kulturno prostranstvo savremene Evrope kroz prizmu malih i velikih jezika“ (u čast 70 godina A. D. Duličenka), Tartu (Estonija), 28-30. oktobar 2011.

  Objavio je knjigu:

  • Tamaš, J.: Đura Papharhaji, od ruralizma do populizma. VANU i Ruske slovo, Novi Sad 2011, 160 str. (u štampi).

  Objavio je studije:

  • Tamaš, J.: Pripovetki Đuri Papharhaja u porovnanju z pripovetkami Maksima Gorkoho, Slavica Tartuensa X, Tartu 2011, str. 235-245.
  • Tamaš, J.: Rusija i Rusijanju u ruskej i regionalnih i malih literarnih tradicijoh, Švetlosc, Novi Sad 2011, str. 180-194.

  Predgovor knjizi:

  • Julijan Tamaš: Umetnïcka proza i diskurzivni teksti Gavriïla Kosteljnika na ruskim literaturnim jaziku. U: Proza na ruskim literaturnim jaziku / Gavriïl Kosteljnik ; [pozberal i prigotovel Mikola M. Cap]. Ruske slovo, Zavod za kulturu voîvodjanskih Rusnacoh Novi Sad, 2011, str. 5-24.

  Recepcija:

  • Pobunjene jestvo Miroslava Zadrepka: recenzija na knïžku Miroslava Zadrepka „Njenormalne / Ludilo“ / Julijan Tamaš. Prikaz knjige: Miroslav Zadrepko: Njenormalne / Ludilo. U: Njenormalne / Miroslav Zadrepko. Ruske slovo, Novi Sad, 2011, str. 2-3.

  2010

  Julijan Tamaš, akademik – u 2010. godini bio je član Predsedništva VANU. Bio je član glavne redakcije Enciklopedije Vojvodine za oblast kulture.

  Kao redovni profesor držao je predavanja na predmetima Rusinska književnost i Ukrajinska književnost sa opštom književnošću, na osnovnim i master studijama i predavanja za kurs Priroda proučavanja književnosti na doktorskim studijama; obavljao je funkciju šefa Odseka za rusinistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu; Rukovodio je projektom „Duhovni resursi Vojvodine“ koji finansira Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, kao i projektom „Komparativni osnovi i tipološki status manjinskih književnosti u Panoniji“ kod Ministarstva za nauku Republike Srbije. Boravio je u dva navrata na naučnim skupovima u Triru, pripremajući knjigu na nemačkom o rusinskom jeziku, književnosti i kulturi, kao i u Bratislavi, Prešovu i Užgorodu.

  Najveći deo vremena i energije utrošio je na oblikovanje svog najnovijeg romana u rusinskoj i srpskoj verziji.

  Dao je četiri intervjua, jedan je objavljen u Kijevu, a tri u Novom Sadu. Realizovao je polusatni film sa Televizijom Vojvodine o svom književnom delu: autori Olja Karlavaris i Julijan Ursulesku, pod naslovom „Ne drhti, ogoljena moja dušo“.

  U decembru, na predlog Predsedništva VANU, a uz podršku Nacionalnog saveta Rusina, primio je Medalju za kulturu Zavoda za kultura Vojvodine za ukupno stvaralaštvo za 2010. godinu.

   

  Objavio je knjige:

  • Julijan Tamaš, Dereglja z mrijoh, roman, Ruske slovo i VANU, Novi Sad, 2010, str. 535, ISBN 978-86-7105-224-5.
  • Julijan Tamaš, Splav od čeznji, roman, preveli sa rusinskog Melanija i Mikola Šanta, VANU, Ruske slovo, Zavod za kulturu Rusina Vojvodine, Novi Sad, 2010, str. 503, ISBN 978-86-7105-231-3.
  • Julijan Tamaš, Dzeci z urbanogo gumna, antologija literaturi generaciji 1990-2010 (vibor, uvodna studija, priznački o individualnih poetikoh), Mak, Ruske slovo, Novi Sad, 2010, str. 156, ISBN 978-86-7105- 229-0.

  Studije i članci:

  • Julijan Tamaš: In search of a homeland – from the idea to the philosophy of safety. Safe Children in Safe Communites, Novi Sad 2010, p. 14-17.
  • Julijan Tamaš: Rossija i russkie u rusinskoj i malih regionalnih literaturnih tradicijah. U: Rossija i russkie glazami inoslavjanskih narodov: jazik, literatura, kultura (1), Slavic Research Center Hokkaido University, Sapporo, 2010.
  • Julijan Tamaš: Umetnjicka proza i diskurzivni teksti Havrijila Kosteljnika na ruskim literaturnim jaziku. U: Tvori Havrijila Kosteljnika, knjižka II, Proza na ruskim literaturnim jaziku, Ruske slovo, Novi Sad, 2010, p. 5-20.
  • Julijan Tamaš: Hristijanstvo i spokusi humanizma i individualizma u poeziji Zoreslava, Kosteljnika, Kovača i Vojtili. Švetlosc, Novi Sad, 2010, p. 57-67.
  • Julijan Tamaš: Hljedajuci rodni kraj – od ponjca po filozofiju bezpečnosci. Švetlosc, Novi Sad, 2010, p. 189-194.

   

  Intervjui:

  • Les Belej, Rusinskij Gilgames: ja sam sobi i korinj i krona, Ukrajinskij tiždenj, Kijiv 2010, n. 5 (118), 5-11 Ijutij, 46-47.
  • Mikola Šanta, Pohvala paljcom njevernogo Tomi, Švetlosc, Novi Sad, 2010, 385-410.
  • Nikola Šanta, Pohvala prstima nevernog Tome. Nova misao, Novi Sad, decembar 2010, 46-50.

  2009

  U 2009. bio je član Predsedništva VANU. Obavljao je dužnosti redovnog profesora za predmete Rusinska književnost i Ukrajinska književnost sa opštom književnošću na osnovnim, master i doktorskim studijama i dužnosti šefa Odseka za rusinistiku matičnog Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

  Bio je rukovodilac projekta VANU „Duhovni resursi Vojvodine” Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj i zajedničkog projekta četiri odseka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu „Komparativni osnovi, tipološki status i strujanja u manjinskim književnostima Panonije” Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

  Bio je počasni predsednik Bezbedne zajednice (sedište u Stokholmu) Centra za jugoistočnu Evropu (sedište u Novom Sadu). Učestvovao je u pripremama 1st Regional Southeastern Europe Conference on Safe Communities „Safe Children in Safe Communities“, June 22-25. 2009, Novi Sad, Serbia. Potpisnik je međunarodne povelje o Novom Sadu kao bezbednom gradu.

  10. decembra uručena mu je Povelja Doctor honoris causa Užgorodskog nacionalnog univerziteta. Tom prilikom održao je inauguralno predavanje studentima i profesorima Užgorodskog nacionalnog univerziteta „Hrišćanstvo u poeziji Zoreslava, Kosteljnika, Kovača i pape Vojtile i iskušenja humanizma i individualizma“.

  Bio je član Glavne redakcije Enciklopedije Vojvodine.

  Objavio je knjige:

  • Julijan Tamaš: Jevangelista Mihajlo Kovač. Studija, Ruske slovo, Novi Sad 2009, str 233.
  • Julijan Tamaš: Oslepljeni slavuj. Antologija rusinske poezije (na srpskom) Ruske slovo, Novi Sad 2009, str. 391.

  Objavio je poglavlje u monografiji:

  • Julijan Tamaš: Poetika i tolkovanje poeziji Vladimira Kirdi Bolhorvesa. U: Vladimir Kirda, Opivanje z vitrom i ohnjom, Ruske slovo, Novi Sad 2009.

  Objavio je eseje, književne kritike i polemike:

  • Julijan Tamaš: U znaku Erazma. Beleška o savremenom trenutku ukrajinske proze. Mostovi, Beograd 2008 (u štampi).
  • Julijan Tamaš: Strategiji rozvoju ruskej literaturi. Švetlosc, Novi Sad 2009.
  • Julijan Tamaš: Ruski heroje (Mihail Ramač, Povist o Danilovi, Ferkovi i Gabrovi, pisnji, 2008), Švetlosc, Novi Sad 2009, 402-406.
  • Julijan Tamaš: Ključne načalo Kosteljnikovej tvorčosci. Švetlosc, Novi Sad 2009.
  • Julijan Tamaš: O pauzi i dziroh abo komu i dze še objavljuje Svjati Duh. Švetlosc, Novi Sad 2009, 311-316.

  Saopštio je radove:

  • Julijan Tamas: In Search of a Homeland – From the Idea to the Philosophy of Safety. Safe Children in safe communities, The 1st Regional Southeastern Europe Conference on Safe Communities, June 22-25, 2009, Novi Sad.
  • Julijan Tamaš: Hristijanstvo i spokusi humanizma i individualizma u poeziji Zoreslava, Kosteljnika, Kovača i Vojtili. Medzinarodna naukova konferencija „Stepan Sabol Zoreslav – sto roki ukrajinskej duhovnosci“, Užgorod 9-11 decembra 2009, 1-7.

  2008

  U 2008. godini je obavljao tekuće dužnosti redovnog profesora Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i predsednika VANU (do isteka drugog mandata u julu mesecu). Kao rukovodilac i istraživač radio je na projektima „Duhovni resursi Vojvodine“ (sufinansiranog od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj) i „Tipološki status, komparativni osnovi i strujanja u manjinskim književnostima Panonije“ (finansiranog od strane Ministarstva za nauku Republike Srbije). Dovršio je rad na rukopisima dve knjige: „Jevanđelista Mihajlo Kovač“ i „Veličina malih“, koje je predao u štampu Ruskom slovu i VANU.

  Objavio je knjigu:

  • Tamaš, J. (2008). Veličina malih: poetika regionalnih i malih književnih tradicija. Novi Sad: VANU, 2008, p. 290.

  Objavio je studije i članke:

  • Tamaš, J. (2008). Treća objava Havrijila Kosteljnika. U: Havrijil Kosteljnik: poezija. Novi Sad: Ruske slovo, 2008, p. 5-46.
  • Tamaš, J. (2008). Tolkovanje poeziji i poetika Vladimira Kirdi Bolhorvesa. U: Vladimir Kirda: opivanje z vitrom i ohnjom. Novi Sad: Ruske slovo, 2008.
  • Tamaš, J. (2008). Političke ideje Vase Stajića u književnostima Vojvodine. Zbornik radova „Vasa Stajić – misao i delo“. Novi Sad: VANU, p. 37-44.
  • Tamaš, J. (2008). Pitanja človeka i šveta Mihajla Kovača. Švetlosc. Novi Sad. Br. 4/2008.
  • Tamaš, J. (2008). Beleška o književnom trenutku Rusina 2000-2007. Mostovi Beograd. 2007 (izašlo iz štampe 2008). Br. 139-140: 13-15.

  Uredio je tematske zbornike:

  • Havryil Kostelnyk at the Background of the Epoch: Search for Truth. Lviv: Ivan Franko National University Faculty of Philology and Novy Sad University 2007 (izašao 2008), 505 pp.
  • Vasa Stajić – misao i delo. Novi Sad: VANU 2008, 183 str. Objavljivao je tokom 2008. seriju od po jedne kratke priče nedeljno u Ruskom slovu, pod zajedničkim naslovom „Unukove pouke“.