FONDACIJA AKADEMIKA BOGUMILA HRABAKA ZA PUBLIKOVANJE DOKTORSKIH DISERTACIJA – NOVI SAD

Objavljuje konkurs za 2023. godinu za publikovanje doktorskih disertacija iz oblasti istorije, srpskog jezika i istorije književnosti odbranjenih doktorskih disertacija, na fakultetima Univerziteta u Novom Sadu, Beogradu, Nišu, Banja Luci, Kragujevcu i Kosovskoj Mitrovici.

Prijave mogu podneti autori odbranjenih doktorskih disertacija, koje još nisu publikovane do sada.

Uz prijavu priložiti:

  • Jedan primerak disertacije na papiru i u elektronskoj formi (korigovan i lektorisan)
  • Izveštaj Komisije za ocenu disertacije i potvrdu o prihvatanju na NN veću fakulteta i na univerzitetu
  • Potvrdu Univerziteta o izvršenoj promociji autora disertacije ili kopiju doktorske diplome

Prijavu i dokumenta dostaviti do 31. avgusta 2023. godine na adresu:

Fondacija akademika Bogumila Hrabaka
Prof. dr Julijan Tamaš
(predsednik Upravnog odbora)
Milivoja Čobanskog 43, 21460 Vrbas