FONDACIJA AKADEMIKA BOGUMILA HRABAKA ZA PUBLIKOVANJE DOKTORSKIH DISERTACIJA – NOVI SAD

Objavljuje konkurs za publikovanje doktorskih disertacija iz oblasti istorije i savremenosti (raznih grana), jezika i istorije književnosti odbranjenih doktorskih disertacija, na fakultetima Univerziteta u Novom Sadu, Beogradu, Nisu, Banja Luci, Kragujevcu i Kosovskoj Mitrovici.

Prijave mogu podneti autori odbranjenih doktorskih disertacija, koje još nisu publikovane do sada.

Prijave uz priložen jedan primerak disertacije na papiru, i na CD-u (korigovana i lektorisana), sa Izveštajem Komisije određene za ocenu disertacije, odlukom Veća Fakulteta o prihvatanju i potvrdom Univerziteta o izvršenoj promociji autora disertacije (ili kopijom diplome o doktoratu) dostaviti do 15. novembra 2019. godine na adresu Fondacija akademika Bogumila Hrabaka, predsedniku Upravnog odbora Julijanu Tamašu, Milivoja Čobanskog 43, 21460 Vrbas.