Prof. dr Svetozar Nićin 1948 – 2016

Tužno je opraštati se, ispraćati na večni put takvog čoveka, čoveka toliko sadržajnog, vrednosnog, plemenitog, skromnog i poštenog kao što je prof dr Svetozar Nićin. Mi koji ga poznajemo odavno, znamo da je bio oduvek neumoran, malo je reći vredan i zaista uspešan na svakom polju, od mladosti pa do zadnjeg časa svog plodnog života. Disao je punim plućima celog života, a samo ona su ga na kraju izdala!

Izuzetno uspešno objedinio je svoju apsolutnu odanost porodici, svojoj velikoj ljubavi i brizi o njoj, i profesionalnu delatnost, što je iz svakodnevnog života primetno, dosta neuobičajeno, pa i skoro nemoguće. Porodici je bio neizmerno privržen, a i ponosan na suprugu potpuno posvećenu njemu i deci, i na svog sina i kćeri.

Od najranije mladosti ispoljio je sve kvalitete koji su ga uzdigli do vrhunskog stručnjaka u svojoj oblasti. Ono što je postigao u svom celokupnom profesionalnom radu je vrhunac lekarske veštine. Biti kardiohirurg u svakoj sredini znaći – dostići Olimp! Želeo je puno, a i postigao je puno. U svojoj strucu dao je maksimum, postavši jedan od najpoznatijih kardiohirurga u našoj zemlji. Nije se štedeo, radio je bukvalno danonoćno, uvek smiren, staložen, prijatan. Znao je da ohrabri pacijente u tolikoj meri da su išli relaksirani na vrlo teške, a ipak rizične operacije. Uradio je mnogo, mnogo uspešnih operacija i darovao puno novih života. A to je značilo i sreću za njega, jer je bio humanista u pravom smislu reči.

Svojim zaslugama postao je akademik i bio je vrlo ponosan na to! A i Vojvodjanska akademija nauka i umetnosti imala je razloga da bude ponosna na takvog člana. Uz sve svoje zahtevne poslove aktivno se uključio i u rad Akademije te radio uspešno na njenim naučnim projektima. Bio je naš novosadjanin, ali srcem uvek vezan za svoj rodni Srbobran i Srbobrance.

Ponosni smo što nam je takav ČOVEK bio kolega, prijatelj, saradnik i lekar, te smo beskrajno tužni što ga mi, još i stariji od njega, kojima je život darovao ili produžio, sada pratimo na put bez povratka. Život mu je bio pun i izuzetno plodan, pa se za njega u pravom smislu može reći: “Imao se rašta i roditi”.
Hvala Ti, Svetozare, i u ime svih tvojih pacijenata i u moje lično ime!
Porodici prof. Svetozara Nićina, jednog velikog čoveka, pre svega majci, supruzi, sinu i ćerkama, u ime članova Vojvođanske akademije nauka i umetnosti izražavam iskreno saučešće u prevelikom bolu.

Neka mu je večna slava!                     Akademik Miloš Tešić

Biografija

Dopisni član Vojvođanske akademije nauka i umetnosti od 2010. godine

Rođen 05.07.1948. u Srbobranu.

Diplomirao 1974. i  magistrirao 1983. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

1984. godine položio je specijalistički ispit a doktorski ispit 1990. na Medicinskom fakultetu Univerziteta  u Novom Sadu.

Redovni profesor hirurgije. Kardiotorakalni hirurg, redovno je zaposlen u Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine. Predsednik je stručnog saveta i komisije za kontrolu kvaliteta Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine.

Oblast istraživanja

U početku njegovog rada se posebno ističe istraživanje opijata gde je sa saradnicima dokazao na skrining testovima opijatno dejstvo tilidina. Prvi u Jugoslaviji 1989. godine je određivao lek u krvi pomoću spektrofotoflurimetrije. Posle sticanja obrazovanja u hirurškom radu, počeo se interesovati za smanjenje perioperativnog infarkata kod operacija revaskuralarizacije miokarda uvođenjem prostaciklina u upotrebu u toku same operacije i ranom postoperativnom periodu, naročito kod pacijenata kod kojih je rađena endarteriektomia kao hirurška metoda. Pokazao je da prostaciklin utiče na protektivno dejstvo trombocita i smanjenje postoperativne tromboze koronarne arterije. Kasnije se njegov interes fokusira na uspostavljanje i usavršavanje dijagnostike i lečenja akutne disekcije torakalne aorte. Inspirisan svojim boravkom u Americi( Baylor College of Medicine kod Prof. Joseph S. Coselli-a, Hjuston) zajedno sa svojim saradnicima radio je na implementaciji operacija na proksimalnoj aorti kod akutne disekcije u rutinsku praksu na Klinici..Njegovo dalje interesovanje je vezano za uvodjenje hibridnih procedura u kardiovaskularnoj medicini u kliničku praksu.

Odabrane publikacije

 

 1. S. Nićin, Djordje Jakovljević, Bogoljub Mihajlović, Stratifikacija rizika u  kardiohirurgiji, Institut za kardiovaskularne bolesti, Sremska Kamenica, 2003.
 2. S.Nastasić, M.Djordjević, J.Seleštiansky, B.Mihajlović, Ž.Jocić, S. Nićin, J.Lavač, Lj.Petrović, F.Vuk, N.Radovanović
  Maladie coronarienne occlusive et sténose des arterès carotides
  Journal des Maladies Vasculaires, 1993, 18, 219-223
 3. B. Mihajlović, Lj. Petrović, J. Lavač, S. Nićin, M. Popov, Ž. Jonjev, M. Mijatov, M. Zorc, M. Djordjević, M. Potić, N. Radovanović
  Late results after implantation of carbomedics mechanical heart valve
  Full paper, Cor Europaeum European Journal for Cardiac Interventions, Official Journal of the Institute for Cardiac Survey of the European Academy of Sciences and Arts Vol. 4 No.3 1995, pg. 118 – 121
 4. High risk coronary surgery
  N. Radovanovic, Lj. Petrovic, B. Mihajlovic, S. Nićin, J. Selestiansky, J. Lavac, M. Fabri, P. Kovacevic
  Russian Journal of Cardiology, No 4, 1999: 31-36.
 5. Z. Jonjev, S. Nićin, V. Mujovic, Lj. Petrovic, N. Radovanovic
  Prostacyclin reduces incidence of myocardial damage after coronary endarterectomy
  Ann Thorac Surg 2004;78:1299-303
 6. Velicki L, Nićin S, Mihajlović B, Kovačević P, Susak S, M. Fabri. Cardiac Myxoma: clinical presentation, surgical treatment and outcome. J BUON, 2010;Vol 15, br 1, str 51-55.
 7. Mihajlović Bogoljub, Nićin Svetozar, Šušak Stamenko, Golubović Miodrag, Velicki Lazar, Stojaković Nataša
  Korelacija EuroSCORE-a i dužine boravka u jedinici intenzivne nege posle koronarne hirurgije
  Medicinski pregled, vol. 64, br. 1-2, str. 46-50, 2011
 8. Mihajlović Bogoljub, Nićin Svetozar, Kovačević Pavle, Šušak Stamenko, Velicki Lazar, Kovačević Dragan, Fabri Mikloš
  Ocena rezultata u koronarnoj hirurgiji primenom modela EuroSCORE
  Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, vol. 139, br. 1-2, str. 25-29, 2011

Predavanja na fakultetu

Hirurgija sa ratnom hirurgijom. Rukovodilac subspecijalističkih studija iz kardiohirurgije i rukovodilac predmeta Aktuelnosti u hirurgiji i anaesteziji na doktorskim studijama na Medicinskom fakultetu Univerziteta  u Novom Sadu.

Druge važne informacije

Do sada je Prof. dr. Nićin bio autor ili koautor u 476 saopštenja na kongresima u inostranstvu i 168 saopštenja na kongresima u zemlji. Bio je autor ili koautor u preko 20 publikovanih radova. Indeks kompetentnosti mu je: 325,1. U svom stručnom i edukativnom radu dosada je tri puta nagrađivan: Srebrnom medaljom Udruženja kardiologa Jugoslavije, za celokupnu aktivnost u Udruženju kardiologa Jugoslavije 1998-2001. godine, Poveljom sa plaketom za doprinos u razvoju Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, 23. decembra 2002. godine i Zahvalnicom za uspešan rad u okviru delatnosti Društva lekara Vojvodine, 5. marta 2003. godine.

Članstvo

Prof. dr Nićin je član Udruženja Kardiovaskularnih hirurga Srbije i Udruženja Kardiotorakalnih hirurga Srbije. Septembera 1993. godine u Lisabonu izabran je od strane Generalne skupštine Evropskog udruženja kardiovaskularnih hirurga (European Chapter of the International Society for Cardiovascular Surgery) za aktivnog člana asocijacije. Novembera 1993. godine izabran je u International Society of Cardio – Thoracic Surgeons za aktivnog člana.

2013

U toku školske 2012/2013. godine držao je predavanja na dodiplomskoj nastavi na Medicinskom fakultetu iz predmeta Hirurgija – kardiohirurgija. Rukovodio je nastavom iz uže specijalizacije iz Kardiohirurgije. Bio je koordinator za predmet Aktuelnosti u hirurgiji i anesteziji na doktorskim studijama na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.
Bio je rukovodilac projekta „Potrebe Vojvodine za hibridnim procedurama u kardiovaskularnoj medicini“, sufinansiranog od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj.
Bio je član Komisije za sprovođenje vanredne i redovne provere kvaliteta stručnog rada u oblasti kardiohirurgije Instituta za javno zdravlje Srbije. Skupština opštine Srbobran mu je dodelila Oktobarsku nagradu za 2013. godinu za Uvođenje i primenu dostignuća u oblasti medicine i doprinosu razvoju i unapređenju zdravstva.

Učešće na kongresima:

 • International School of Cardiovascular Surgery, Erice (Italy),12-17 May 2013.

Radovi štampani in extenzo:

 • Velicki, L., Cemerlic-Adjic, N., Panic, G., Jung, R., Redzek, A., Nićin, S. (2013): CABG Mortality is Not Influenced by Prior PCI in Low Risk Patients. Medical Faculty, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia; Institute of Cardiovascular Diseases Vojvodina, Sremska Kamenica, Serbia and Academy of Sciences and Arts of Vojvodina, Novi Sad, Serbia J. Card Surg, XX: 1-6.
 • Redzek, A., Nićin, S., Petrović, M., Velicki, L., Golubović, M., Čemerlić-Ađić, N. (2013): Potrebe Autonomne pokrajine Vojvodine za uvođenjem procedure perkutane implantacije aortne valvule. Medicinski pregled, vol. 66, br. 7-8, str. 311-316, 2013.

Radovi saopšteni na međunarodnim kongresima:

 • Mihajlovic, B., Velicki, L., Nicin, S., Susak, S., Mihajlovic, B. B., Fabri, M.: EuroSCORE or regional system for cardiac operative risk evaluation. Journal of Cardiothoracic Surgery 2013, 8 (Suppl 1): O261.
 • Mihajlovic, B., Markovic-Denic, Lj., Redzek, A., Velicki, L., Nicin, S., Fabri, M.: How to improve prevention of hospital infection after cardiac surgery. Journal of Cardiothoracic Surgery 2013, 8 (Suppl 1): P158.
 • A. Redzek, L. Velicki, M. Petrovic, B. Mihajlovic, M. Fabri, S. Nicin: Population screening for TAVI procedure. Journal of Cardiothoracic Surgery 2013, 8(Suppl 1).

Učešće na međunarodnom skupu:

 • Rosić, M., Fabri, M., Jung, R., Kačar, S., Mihajlović, B., Nićin, S.: Combined revascularisation in acute coronary syndrome. 10th International Congress on Coronary Artery Disease, October 13-16, 2013, Florence, Italy.

2011

U toku školske 2010/2011. godine držao je predavanja na dodiplomskoj nastavi na Medicinskom fakultetu iz predmeta Hirurgija – kardiohirurgija. Rukovodio je nastavom iz uže specijalizacije iz Kardiohirurgije. Bio je koordinator za predmet Aktuelnosti u hirurgiji i anesteziji na doktorskim studijama na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Rukovodilac je projekta „Potrebe Vojvodine za hibridnim procedurama u kardiovaskularnoj medicini“ koji sufinansira Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj APV. Projekat se nalazi u prvoj fazi izrade, kada se vrši izbor pacijenata koji bi prema indikacijama bili pogodni za hibridne procedure. U isto vreme započeta je edukacija i procena potreba prema broju pacijenata.

Bio je član Komisije Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje za sprovođenje analize obima rada zdravstvenih ustanova u oblasti kardiohirurgije za period 2006-2010. godine.

Pristupno predavanje „Hirurgija proksimalne aorte“ održao je 5. aprila 2011. godine.

Predavanja iz oblasti kontinuirane medinske edukacije:

 • Nićin, S.: Aortic disection.  International one day course Cardiac emergencies, Novi Sad, 3.6. 2011.

Učešće na kongresima:

 • VI Kongres kardivaskularnih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem, Novembar 11-13, 2011, Niška Banja, Srbija.

Radovi štampani in extenzo :

 • Mihajlović, B., Nićin, S., Šušak, S., Golubović, M., Velicki, L., Stojaković, N. (2011): Korelacija EuroSCORE-a i dužine boravka u jedinici intenzivne nege posle koronarne hirurgije. Medicinski pregled, vol. 64, br. 1-2, str. 46-50.
 • Mihajlović, B., Nićin, S., Kovačević, P., Šušak, S., Velicki, L., Kovačević, D., Fabri, M. (2011): Ocena rezultata u koronarnoj hirurgiji primenom modela EuroSCORE. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, vol. 139, br. 1-2, str. 25-29.

Saopštio je radove na stranim kongresima:

 • Nićin, S., Ađić, O., Šušak, S., Golubović, M., Kostovski, S., Velicki, L., Čemerlić-Ađić, N.: Long-term survival after surgical treatment of acute aortic dissection. 60th ESCVS Meeting. Moscow, May 20-22, 2011. Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery, Abstracts, Vol. 12, Suppl. 1, str. 120.
 • Kovačević, P., Velicki, L., Mihajlović, B., Nićin, S., Redzek, A., Fabri, M., Komazec, N.: Coronary and carotid artery occlusive disease: a single center experience. 60th ESCVS Meeting. Moscow, May 20-22, 2011. Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery, Abstracts, Vol. 12, Suppl. 1, str. 19-20.
 • Velicki, L., Mihajlović, B., Čemerlić-Ađić, N., Nićin, S., Jung, R., Fabri, M.: Does the previous percutaneous coronary intervention influence the outcome of surgical revascularization. 60th ESCVS Meeting. Moscow, May 20-22, 2011. Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery, Abstracts, Vol. 12, Suppl. 1, str. 40.
 • Marković-Denić, Lj., Mihajlović, B., Čemerlić-Ađić, N., Nićin, S., Fabri, M., Pavlović, K.: Surgical – site infection after cardiac surgery. 11th IFIC Congress, Venice, October 12-15 2011, Abstract book, str. 56.

Saopštio je radove na domaćim kongresima:

 • Kovačević, P., Nićin, S., Fabri, M., Mihajlović, B., Velicki, L., Majin, M.: Koronarna i karotidna okluzivna bolest: simultani i sekvencijalni hirurški pristup. VI Kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem. Niška Banja, 11-13. novembar 2011, Zbornik radova, str. 31.
 • Velicki, L., Mihajlović, B., Čemerlić-Ađić, N., Nićin, S., Jung, R., Fabri, M.: Prethodno stentiranje koronarne arterije ne utiče na ishod hirurške revaskularizacije miokarda. VI Kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem, Niška Banja, 11-13. novembar 2011, Zbornik radova, str. 19.
 • Nićin, S., Velicki, L., Panić, G., Jung, R., Jonjev, Ž., Kačar, S., Rosić, M.: Hibridne kardiohirurške intervencije – potrebe AP Vojvodine. VI Kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem, Niška Banja, 11-13. novembar 2011, Zbornik radova, str. 20.
 • Marković-Denić, Lj., Mihajlović, B.,Nićin, S., Fabri, M., Pavlović, K.,Čemerlić-Ađić, N.: Znanje, stavovi i procena rizika zdravstvenih radnika od krvlju prenosivih bolesti. VI Kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem, Niška Banja, 11-13. novembar 2011, Zbornik radova, str. 43.
 • Šušak, S., Velicki, L., Kovačević, P., Majin, M., Kostovski, S., Fabri, M., Nićin, S.: Hirurški pristup u hirurgiji proksimalne aorte. VI Kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem, Niška Banja, 11-13. novembar 2011, Zbornik radova, str. 87.
 • Sigeti, V., Nićin, S., Čemerlić-Ađić, N., Fabri, M., Mihajlović, B., Marković-Denić, Lj.: Medicinska sestra u timu za nadzor nad bolničkim infekcijama. VI Kongres kardiovaskularnih hirurga Srbije sa međunarodnim učešćem, Niška Banja, 11-13. novembar 2011, Zbornik radova, str. 155.

2010

Svetozar Nićin, dopisni član – izabran za dopisnog člana VANU 22. jula 2010.

U toku školske 2009/2010. godine nastavio je sa predavanjima na dodiplomskoj nastavi na Medicinskom fakultetu iz predmeta Hirurgija – kardiohirurgija i rukovođenjem nastave iz uže specijalizacije iz Kardiohirurgije. Bio je koordinator za predmet Aktuelnosti u hirurgiji i anesteziji na doktorskim studijama na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Bio je saradnik na projektu „Prevencija krvlju prenosivih bolesti“ Instituta za kardiovaskularne bolesti, koji finansira Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj.

 

Predavanja iz oblasti kontinuirane medinske edukacije :

 • Nićin, S.: Echocardiography in heart valve disease candidate to surgery: What the surgeon needs – What echo may give,  Internacionalni eho kurs, Novi Sad, 23. april 2010.
 • Nićin, S.: Ishemijska mitralna regurgitacija, Centar za kontinuiranu edukaciju u zdravstvu, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, 14. maj 2010.

 

Učešće na kongresima :

 • 59th ESCVS International Congress, April 15-18, 2010, Izmir, Turkey.
 • III Kongres Kardiotorakalnih hirurga Srbije, Jun 24-26, 2010, Beograd, Srbija.

Štampani radovi in extenzo :

 • Velicki, L., Nićin, S., Mihajlović, B., Kovačević, P., Šušak, S., Fabri, M. (2010): Cardiac myxoma: clinical presentation, surgical treatment and outcome. J BUON, 15(1): 51-5.
 • Mihajlović, B., Nićin, S., Čemerlić-Ađić, N., Pavlović, K., Dodić, S., Velicki, L., Fabri, M. (2010): Trendovi faktora rizika u koronarnoj hirurgiji. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 138(9-10): 570-576.
 • Marković-Denić, Lj., Mihajlović, B., Nićin, S., Čemerlić-Ađić, N., Pavlović, K., Golubović, M. (2010): Incidencija infekcija operativnog mesta posle operacija na otvorenom srcu. Acta Chirurgica, 57: 45-48.

 

Radovi referisani na stranim kongresima i štampani u sažetku :

 • Patency of internal thoracic artery and great saphenous vein according to hemodynamical characteristics of revascularised coronary artery.
 • Redzek, A, Mihajlovic, B., Kovacevic, P., Velicki, L., Nicin, S., Fabri, M.: Interactive CardioVscular and Thoracic Surgery. Abstracts 59th ESCVS Meeting, Vol. 10 Suppl. 1, April 15, 2010.
 • Mihajlovic, B., Nicin, S., Kovacevic, P., Jonjev, Z., Susak, S., Redzek, A., Golubovic, M., Velicki, L.: EuroSCORE in coronary surgery – eight years of experience. Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery, Abstracts 59th ESCVS Meeting, Vol. 10 Suppl. 1, April 15, 2010.
 • Velicki, L., Susak, S., Mihajlovic, B., Srdanovic, I., Kovacevic, M., Nicin, S., Cemerlic-Adjic, N., Fabri, M.: Periannular complications of native aortic valve endocarditis. Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery, Abstracts 59th ESCVS Meeting, Vol. 10 Suppl. 1, April 15, 2010.
 • Kacar, S., Stanic, M., Mihajlovic, B., Kovacevic, P., Jonjev, Z., Susak, S., Golubovic, M., Nicin, S., Kostovski, S.: Optimal timing for surgical myocardial revascularisation early after acute myocardial infraction. Interactive CardioVscular and Thoracic Surgery, Abstracts 59th ESCVS Meeting, Vol. 10 Suppl. 1, April 15, 2010.
 • Golubovic, M., Nicin, S., Mihajlovic, B., Susak, S., Redzek, A., Velicki, L., Fabri, M.: Postoperative non-lethal complications after open hart surgery. Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery, Abstracts 59th ESCVS Meeting, Vol. 10 Suppl. 1, April 15, 2010.
 • S. Kacar, M. Stanic, M. Golubovic, V. Torbica, N. Cemerlic-Adjic, K. Pavlovic, S. Nicin, B. Mihajlovic: Optimal timing for surgical myocardial revascularisation early after acute myocardial infarction. ESC Congress 2010, 28 Aug 2010 – 01 Sep 2010, Stockholm – Sweden.
 • B. Mihajlovic, S. Nicin, N. Cemerlic-Adjic, K. Pavlovic, M. Golubovic , J. Dejanovic, L. Velicki, M. Fabri: Does EuroSCORE overestimate risk in coronary surgery? ESC Congress 2010, 28 Aug 2010 – 01 Sep 2010, Stockholm – Sweden.

 

Radovi referisani na domaćim kongresima i štampani u sažetku :

 • Marković-Denić, Lj., Mihajlović, B., Čemerlić-Ađić, N., Nićin, S., Pavlović, K., Golubović, M.: Incidencija infekcija operativnog mesta posle operacija na otvorenom srcu. III Kongres kardiotorakalnih hirurga Srbije, Jun 24-26, 2010, Zbornik radova, str. 15.
 • Mihajlović, B., Nićin, S., Jonjev, Ž., Kovačević, P., Šušak, S.,Velicki, L., Fabri, M.: Euroscore u koronarnoj hirurgiji. III Kongres kardiotorakalnih hirurga Srbije, Jun 24-26, 2010, Zbornik radova, str. 38.